Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Svenska Konståkningsförbundet följer de lagar och regler som finns kring antidoping.

Förbundsläkare och Sportchef är ansvariga för antidoping inom Svenska Konståkningsförbundet.

Antidoping

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna och idrottsutövare är personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.

Nedan följer viktig information och användbara länkar:

För ytterligare information kring antidoping var god se RF:s antidopinginformation.

Här finner ni Svenska Konståkninsgförundets handlingsplan gällande antidoping.

1. Förbjudna substanser

Det är viktigt att vara medveten om att vissa läkemedel är ”dopingklassade”, dvs. kan verka prestationshöjande, och också är förbjudna i samband med träning och/eller tävling.

Den ”Röd-Gröna listan” omfattar läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Man kan enkelt söka efter ett läkemedel i den Röd-Gröna listan. Vid sökning får man svar på om preparatet är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.

Här hittar du Röd-Gröna listan.

WADA (World Anit-Doping Agency) har också upprättat en dopinglista med en uppdatering som börjar gälla från 1 januari 2015. Dopinglistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code". Riksidrottsförbundet har gjort en svensk version av listan. Uppdateringar sker kontinuerligt och den aktuella versionen går att hitta via nedanståend länk:

Här hittar du WADA's lista.

2. Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i ”The World Anti-Doping Code”. Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat.

I ansökan ska diagnosen styrkas genom:

  1. Medicinsk historia
  2. Undersökningsfynd
  3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

Behovet av att söka dispens och hur det går till beror på vilken nivå man idrottar på, om man tävlar internationellt och vilket läkemedel som är aktuellt.Genom att läsa informationen på RF:S hemsida och sedan följa länken längst ner ”Behöver jag söka dispens” så får man svar på om man verkligen behöver söka dispens, och i sådana fall kommer man då fram till den ansökningsblankett som gäller.

Observera att om du ska tävla internationellt, på en ISU-tävling, så behöver du även, i god tid, göra en ansökan till ISU via ”Therapeutic Use Exemptions Form” vilken du kan nå via följande länk.

Generell Dispens

Indelningen i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare inom dipsensreglerna innebär att idrottare på övrig idrottsnivå ansöker om en retroaktiv dispens efter begäran från Dopingkommissionen för bruk av dopingklassad substans/metod. Sådan begäran kommer normalt när idrottsutövaren får besked om att förbjudna substanser hittats i dopingprovet. 

Övrig idrottsutövare får alltså möjlighet att ansöka om dispens i efterhand medan idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå alltid måste ansöka om dispens i förväg. Observera dock att om du ska tävla på en internationell ISU tävling behöver du ansöka om dispens till ISU, men endast till Riksidrottsförbundet om du tillhör definitonen hög tävlingsnivå. Vid internationella tävlingar som inte är arrangerade av ISU gäller den svenska dispenshanteringen även internationellt.  

Vid nedanstående länk finner du mer information om retroaktiv dispens och om du innefattas av hög tävlingsnivå, klicka här.

3. Vistelserapportering

Kravet på vistelserapportering finns för att elitidrottsutövare ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Det bästa elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet är att sköta sina vistelserapporter och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll. Individer som får har kravet på vistelserapportering inomformeras individuellt om detta.

Här kan ni läsa mer om vistelserapportering.

4. Astmamediciner och kortison

För beta-2-stimulerarna salbutamol (Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline), formoterol (Oxis) och salmeterol (Seretaide, Seretide och Serevent) i inhalationsformoch i normal dosering  krävs ingen dispens.

För inhalationspreparat som kombinerar ovan nämnda beta-2-stimulerare med kortison krävs heller ingen dispens. Ett vanligt sådant preparat är Symbicort.

Observera att övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (t.ex. Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer (dvs. är allt annat än i inhalationsform) alltid kräver dispens.

Den som tillhör gruppen hög tävlingsnivå måste alltså ansöka om en individuell dispens. Den som tillhör gruppen övrig idrottsutövare kommer efter begäran från Dopingkommissionen att behöva ansöka om en retroaktiv dispens.

För ytterligare information om astmamediciner läs mer på RF:s hemsida.

Inhalerad kortison (t ex Pulmicort) är inte dopingklassat.

För ytterligare information om inhalerad kortison (inklusive övriga kortisonpreparat) läs mer på RF:s hemsida.

Observera att ovanstående information gäller vid rekommenderade terapeutiska doser (dvs. normal dosering av ett läkemedel). Skulle högre dos vara nödvändigt kan dispens behövas. Denna information framgår i Röd-Gröna listan.

5. Clean Skater

ISU har tagit fram ett utbildningsprogram vilket omfattar de internationella antidopingreglerna. Klicka här för att följa de olika stegen.

6. Kosttillskott

SKF avråder ifrån bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. När det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller apotek är kvalitetskontrollen okänd, vilket gör att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Kosttillskott brukas därför alltid på egen risk.

 Mer information om kosttillskott finns på RF:s hemsida.

7. Vaccinera klubben

Hur jobbar din förening mot doping? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

Klicka här och följ de fyra enkla stegen för att vaccinera din klubb mot doping.

8. Ren Vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. Den är uppdaterad med gällande dopingregler från 1 januari 2015 och passar både dig som är ny inom idrotten och elitidrottare.

Klicka här för att hitta mer information om utbildningen.

9. Tipsfunktion för misstänkt doping

Dopingtips.se är en webb-baserad tipsfunktion. Här kan vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Svensk Antidoping.

Klicka här för mer information samt för att komma till tipsfunktionen.

 

Informationen ovan är hämtad från Riksidrottsförbundet (www.rf.se) där mer information finns.

Uppdaterad: 04 SEP 2018 11:21

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link