Hoppa till sidans innehåll

Med anledning av artikel i Expressen 26 april

28 APR 2020 20:46
  • Uppdaterad: 28 APR 2020 20:46

Svensk Konståkning tar bestämt avstånd från alla sorters vikthets och trakasserier. Uppgifterna som framkom i Expressens artikel den 26 april i en förening i Göteborg var tidigare okända för Svenska Konståkningsförbundet och det har inte inkommit någon anmälan mot den tränare som är omskriven i artikeln. Svenska Konståkningsförbundet tar allvarligt på det som framkommer i artikeln. Elitidrott är tufft och utmanande, men idrott ska alltid vara fylld av glädje och ingen, oavsett nivå, ska uppleva trakasserier i sin idrottsmiljö.


Vad gör Förbundet för att säkerställa trygga idrottsmiljöer i föreningarna?


Intensifierat värdegrundsarbete

Svensk konståknings värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och konståkning ska, liksom all idrott, bygga trygga och starka individer. Inom svensk konståkning har vi under en längre tid jobbat med värdegrund och det finns ett gediget material och verktyg kring hur föreningarna ska jobba med frågorna. Vi vet att vår värdegrund inte fungerar fullt ut och vi arbetar med att nå ut ännu bättre. Våra aktiva ska ha en trygg idrottsmiljö.

Uppförandekod och Etik- och disciplinnämnd

Alla i svensk konståkning, oavsett vilken roll man har, omfattas av Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod. Om någon bryter mot uppförandekoden ska detta i första hand rapporteras till den förening man tillhör. Vidtar inte föreningen de åtgärder som kan förväntas utgör distriktsförbunden nästa instans. Svenska Konståkningsförbundet har en fristående Etik- och disciplinnämnd med uppdrag att handlägga etiska frågeställningar och inkomna disciplinärenden utifrån Riksidrottsförbundets stadgar .

Extern utredning

I samband med den anmälan mot en Stockholmsförening som inkom under hösten 2019 vidtogs åtgärder direkt. Efter uppgifter om missförhållanden även i andra föreningar tillsattes en extern utredning för att få klarhet i hur det ser ut i svensk konståkning. Utredningen ska vara klar innan sommaren och vi ser fram emot att få en tydligare bild av verksamheten i svensk konståkning. Utifrån resultatet kan handlingsplaner för det fortsatta arbetet för trygga idrottsmiljöer tas fram.

Gemensamma insatser

Trygga idrottsmiljöer är ett gemensamt ansvar för alla inom svensk konståkning. Vi måste tillsammans arbeta för att säkra trygga idrottsmiljöer för våra aktiva.


Vad gör förbundet mer specifikt för de aktiva?


I BUILD – ett incitament för att stärka unga

Undersökningar visar att unga idag mår sämre psykiskt än någonsin och att flickor är mer utsatta än pojkar. Våren 2019 påbörjades ett arbete med att hitta vägar att stärka våra aktiva och att knyta till oss samarbetspartners i detta. Arbetet resulterade i I BUILD, en digital plattform med syfte att stärka unga. Det finns en mängd områden som påverkar unga negativt och kan vi inom svensk konståkning och I BUILD aktivt arbeta med dessa områden kan vi bidra till starkare unga.

Utifrån tre olika spår, ledare/anhörig/aktiv, med anpassat material kommer vuxna i föreningarna tillsammans med de aktiva kunna jobba för att stärka våra aktiva. Ett område inom I BUILD är till exempel kost. Kostens betydelse för att orka träna men också för vardagen utanför isen. T.ex. förslag på bra mellanmål. Kostens betydelse för återhämtning. Hur kan ledare hantera frågor om kost och vikt. Hur kan vuxna och ledare upptäcka, förebygga och hantera ätstörning? Ett annat område är självkänslan och hur åkare, ledare och anhöriga kan jobba för att stärka individens värde (frikopplat från prestation). Svenska Konståkningsförbundet är inte en kunskapsorganisation inom dessa områden och vi kopplar därför resurspersoner inom olika områden till oss för att ta fram material till I BUILD. Just nu sker ett intensivt arbete med att konkretisera och anpassa I BUILD.


Vad händer nu?

Ett stort förändringsarbete pågår inom svensk konståkning. En ny förbundsutvecklingsplan, i vilken den aktive och ett hållbart idrottande står i centrum, är under slutförande. Vad avser innehållet i artikeln i Expressen har förbundet en dialog med den berörda tränaren och föreningen. Föreningen har under de senaste åren arbetat aktivt med vår värdegrund och de verktyg förbundet tagit fram. Förbundet fortsätter dialogen med berörd förening för att säkerställa att det pågående värdegrundsarbetet fortlöper.

Parallellt pågår den externa utredningen och efter presenterat resultat kommer handlingsplaner att tas fram i dialog med föreningarna och distriktsförbunden.

Katarina Henriksson, ordförande Svenska Konståkningsförbundet

-Elitidrott är tufft oavsett idrott. Det finns en långsiktig plan för att nå våra mål och det ska vi hjälpa våra aktiva, tränare och föreningar med. Svensk konståkning har jobbat med hållbar utveckling för individer under flertalet år nu. Vi har bevisligen inte nått hela vägen. Det är därför bra att vi gör en utredning för att kunna ta till nya åtgärder för arbetet framåt. Vi vill att det ska vara kul att hålla på med konståkning, då måste vi göra allt vi kan för att det ska bli så.
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link