Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar (Uppdaterat 15 maj)


Med anledning av den senaste tidens inlägg och diskussioner i media och på sociala medier får svensk konståkning många frågor. För att medlemmar och andra intresserade ska vara uppdaterade besvarar vi här de vanligaste frågorna. Vi kommer att uppdatera detta dokument löpande. Läs gärna mer om vårt förändringsarbete:  https://www.svenskkonstakning.se/Nyheter/gladjeglodgemenskap-brevfranforbundsstyrelsen/


 

Kritik av en tränare i en förening i Göteborg

Vad har hänt?

En konståkningstränare i en förening i Göteborg anklagas av en för detta elev för vikthets. Uppgifterna framkom i en artikel i Expressen. Varken förbund eller förening hade fått information om detta innan.

Vad har förbundet gjort?

Förbundet tar självklart allvarligt på det som framkommer och tog omedelbart kontakt med berörd tränare för mer information om händelsen. Kontakt har även tagits med tränarens arbetsgivare, dvs föreningen. Den 7 maj hade Förbundsstyrelsen ett möte med styrelsen i den aktuella föreningen för att stämma av åtgärder och nuläget. En fortlöpande kontakt upprätthålls. Föreningen har jobbat och jobbar mycket med att skapa trygga idrottsmiljöer.

Vad har föreningen gjort?

Händelsen inträffade för ca 4 år sedan. Sedan dess har föreningen, utan att känna till händelsen, arbetat aktivt med värdegrundsfrågor. Föreningen tar väldigt allvarligt på det inträffade och kommer att intensifiera sina åtgärder.

Bland annat har man:

  • Tränarna i föreningen har genomgått en kurs om bland annat psykisk ohälsa inom elitidrotten tillsammans med SISU
  • Styrelsen har en person som är ansvarig för att alla ska följa förbundets värdegrund. Personen har regelbundet möten med åkare och föräldrar. På detta sätt kan aktiva och föräldrar lyfta om något inte fungerar.
  • Föreningen har genomgått Rädda Barnens utbildning High Five för att skapa tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

Varför stänger ni inte av den berörda tränaren?

Som vi svarade på ovan så har vi täta möten med föreningen för att säkerställa kvaliteten framåt. Flera förslag diskuteras i detta nu. Nu inväntar vi även på rapporten från den externa utredningen, som innefattar hela vår verksamhet i landet.

Är det vanligt i konståkning med vikthets/ätstörningar?

Vi vet att det tyvärr förekommer inom idrotten och samhället i stort. Det är oerhört tråkigt och ska ju inte förekomma.

Vi måste hitta vägar att prata om hälsa och prestation samt att lyfta och sprida kunskapen om kostens betydelse. Svenska Konståkningsförbundet jobbar aktivt med att lyfta in frågorna om kost i tränar- och föreningsutbildningar

Framåt skulle vi gärna vilja benchmarka med andra idrotter som har liknande utmaningar och som har jobbat mycket med dessa frågor.


Extern utredning

Vad handlar den externa utredningen om?

Syftet med utredningen är att verkligen få kunskap om hur våra medlemmar mår och om det finns utmaningar som förbund och föreningar måste hantera mer än vad vi gör i dag. Allt för att vi ska kunna skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Varför tillsattes den?

Hösten 2019 inkom en anmälan mot en Stockholmsförening och samtidigt kom det uppgifter om missförhållanden även i andra föreningar. Svenska Konståkningsförbundet styrelse beslutade därför att tillsätta en extern utredning för att få klarhet i hur det ser ut i svensk konståkning.

Det görs ett fantastiskt arbete runt om i Sverige i dag av föreningar, tränare och andra. Men vi kan självklart alltid utveckla oss och bli bättre. Förändringsarbete är viktigt och nödvändigt. Och är något fel så ska det självklart åtgärdas.

Vem genomför utredningen?

Klara Edlund, som är forskare och projektledare vid Karolinska Institutet och bedriver privat klinisk psykologverksamhet på sin mottagning i Uppsala, genomför utredning tillsammans med sitt team. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi (KBT) och docent i psykologi. Hon har tidigare genomfört liknande utredningar.

När får vi veta resultatet?

Utredningen skulle ha presenterats för förbundsstyrelsen den 2 maj, men på grund av Covid-19 har utredningen tyvärr försenats. Resultatet ska nu presenteras för förbundsstyrelsen i slutet av maj.

När blir utredningen offentlig?

Förbundet presenterar resultatet av utredningen i början av juni i samband med våra planerade Förbundsdialoger. På grund av Covid-19 så kommer mötena att ske digitalt. Eftersom vi verkligen vill ha en dialog kring detta med hela förbundet så kommer medlemmar att kunna ställa frågor i realtid till styrelsen under presentationen. Dialog och transparens är oerhört viktigt.


Ekonomi

Hur ser det ekonomiska nuläget ut?

Förbundets ekonomi är under kontroll och enligt styrelse och revisor finns ingen anledning till oro eller ytterligare åtgärder.  Prognosen för 2019/2020 är ett utfall enligt lagd budget trots oförutsedda kostnader och minskade intäkter.

Varför skrivs det i media om att förbundet är konkursmässigt?

Det som skrivs är varken baserat på fakta eller information som vi gett till media. Uppgifterna är felaktiga, förbundets ekonomi är under kontroll och vi är trygga med den senaste prognosen för verksamhetsåret 2019/2020. Förbundet har också en placeringsportfölj som finns som buffert vilket ger extra trygghet. Grunden till denna har lagts genom överskott från genomförda mästerskap under 2000-talet.

Varför kan ni inte presentera en resultat- och balansräkning?

Vi gör varken månads- eller kvartalsrapporter som är offentliga. Vi kan inte lämna ut rapporter som inte reviderats. Vi gör däremot månadsavstämningar av det ekonomiska läget vid varje styrelsemöte.

När kommer ni redovisa faktiska siffror?

Räkenskapsåret sträcker sig mellan 1 juli och 30 juni. Därefter görs bokslutet och under juli 2020 kommer revisionen att påbörjas. Inför Förbundsmötet i september skickas alla handlingar ut till samtliga medlemmar, dvs Verksamhetsberättelse och Årsredovisning samt övriga Årsmöteshandlingar.


VM

Varför ska vi arrangera VM?

VM är viktigt för hela konståkningssverige! Det ökar intresset och synligheten för vår fina idrott och bidrar dessutom till ökade inkomster. VM ger inkomster som kan användas till att stödja verksamheten ute i föreningarna.  

Vi har haft en långsiktigt plan att löpande arrangera mästerskap i Sverige, så vi är väldigt glada för förtroendet från ISU att arrangera VM nästa år.

Är det helt klart att Sverige fått VM?

Ja

Varför arrangeras VM i Stockholm?

Vi har tidigare haft ett långt samarbete med Göteborgs stad där vi har arrangerat både Synkro-VM och VM. Sedan blev det dags för Stockholm och vi är stolta över att vi har fått förtroendet att arrangera ytterligare ett VM, efter framgångsrika EM 2015 och Synkro-VM 2018.

Med tanke på Covid-19, kommer VM ens att kunna arrangeras?

Det kan ingen svara på i dagsläget men vi arbetar löpande tillsammans med ISU i planeringen inför 2021.

Hur kan man vara säker på ett positivt ekonomiskt utfall?

Med tanke på de förutsättningar vi har, ser vi ingen risk för ett VM som inte ger positivt resultat. Budgeten har lagts med stora säkerhetsmarginaler baserat på erfarenheter från såväl våra tidigare mästerskap som VM i andra länder. De bidrag vi får täcker en stor del av fasta kostnader, vilket minimerar riskerna för underskott.


 

Viktiga händelser framöver

Slutet av maj – Utredningens resultat presenteras för styrelsen och vi påbörjar att ta fram förslag på handlingsplaner för det fortsatta arbetet med trygga idrottsmiljöer

Juni – Digitala förbundsdialoger

Augusti – Förbundsforum

September – Convention och Förbundsmöte


 

Uppdaterad: 04 MAJ 2020 21:19
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link