Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Glädje, glöd och gemenskap!

Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja. I konståkningens gemenskap är och känner sig alla välkomna.

Demokrati och delaktighet

En medlem en röst, dvs. alla medlemmars röst har lika värde och alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Idrott ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar. 

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser, att ha god etik och moral, att verka mot fusk, doping och osund ekonomi samt verka mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Glädje, glöd och gemenskap inom konståkningen - Svenska Konståkningsförbundets diskussionkort

För att svensk konståkning ska fortsätta att locka nya medlemmar, ta fler medaljer och samtidigt få fler att vilja stanna längre inom idrotten, krävs att vi ständigt jobbar med utvecklingen av den egna verksamheten. Konståkningsföreningar ska erbjuda en kamratlig och trygg idrottsmiljö där alla känner sig välkomna – oavsett ambitionsnivå och förutsättningar. Glädje, glöd och gemenskap ska genomsyra all vår verksamhet. Tillsammans måste vi alla, styrelser, tränare, tekniska funktionärer, anställda, åkare och föräldrar, bidra till ett positivt klimat där vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet. För att underlätta samtalen och utbildningen av samtliga målgrupper jobbar vi ständigt med att ta fram olika former av stödmaterial.

Svenska Konståkningsförbundets diskussionskort är det senaste tillskottet i verktygslådan. De är framtagna inom ramen för Idrottslyftet för att underlätta diskussioner inom föreningen och konståkningsfamiljen. Vi vill öka förståelsen mellan olika roller inom verksamheten och förbereda alla medlemmar för situationer som skulle kunna uppstå i er förening. Disksussionskorten finns både som kortlek och som digitalt i en app. Här hittar du de digitala diskussionkorten.

Här hittar du en instruktion för att spara ner så att den får en appsymbol på hemskärmen.

Välj kortkategori utifrån roll och målgrupp.

  • Styrelse
  • Tränare
  • Tekniska funktionärer
  • Föräldrar
  • Åkare
  • Trygg i ishallen

 

 


Uppförandekod

Svensk konståkning följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen), FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt  Internationella Skridskounionens (ISU:s) regler och riktlinjer, bland annat Code of Ethics.

Svensk konståknings värdegrund utgör grunden i vår uppförandekod. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet, oavsett vilken roll man har; styrelseledamot, anställd personal, ledare, kursföreläsare, teknisk funktionär, tränare, åkare eller förälder. Genom
att leva och leda i enlighet med Uppförandekoden kan vi säkra sunda verksamheter i föreningarna, säkerställa att våra medlemmar mår bra samt att det finns verksamheter där fler känner sig välkomna
och fler vill stanna kvar längre.

Läs mer om vår Uppförandekod och om hur ni i distriktet eller föreningen kan jobba med dessa frågor.

 

 

 

Uppdaterad: 29 MAR 2021 13:41 Skribent: Anna Sundkvist
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link