Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 10 mars 2020

23 MAR 2020 16:53
I anslutning till förbundsstyrelsens möten kommer styrelsen kortfattat rapportera om de viktigaste punkterna för att du som medlem ska kunna hålla dig uppdaterad. Rapporterna hittar du på svenskkonstakning.se.
  • Uppdaterad: 23 MAR 2020 16:53Rapport från förbundsstyrelsens möte 10 mars 2020

Förbundsstyrelsen har beslutat att upprätta en kanal på svenskkonstakning.se för fortlöpande kommunikation med medlemmarna i syfte att öka transparensen. I anslutning till styrelsemöten kommer rapporter från styrelsen publiceras för att våra medlemmar ska kunna ta del av aktuella frågor som diskuteras.

I anslutning till föregående styrelsemöte briserade coronaviruset i Sverige vilket medfört stora konsekvenser för förbundet, våra medlemmar och samhället i stort. Rapporten från styrelsen har dröjt då fokus de senaste veckorna lagts vid hantering, uppföljning, analys och information kring corona och dess följder.

SDF-dialoger skjuts upp

På grund av coronaviruset har majoriteten av de planerade SDF-dialogerna om förbundsutvecklingsplanen (sport plan) skjutits fram och kan komma att genomföras som videomöten. Vi gör ett omtag och bjuder in alla distrikt och föreningar igen. Vi vill i samband med dessa dialoger tydliggöra att förbundsutvecklingsplanen handlar om att ta fram verktyg för verksamheten i föreningarna för att successivt omvandla triangeln till rektangeln. Detta ska bidra till en hållbar, sportslig utveckling där verksamheten utformas så den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig och personlig utveckling.  I styrelsen pågår en diskussion om remittering av förbundsutvecklingsplanen på ett övergripande plan till föreningarna.

I samband med kommande SDF-dialoger vill vi även avsätta tid för andra frågor kring verksamheten, då det inkommit skrivelser från distrikt. Vi tycker att transparens är viktigt, vi värnar om samarbete och mötesplatser, och därför ser vi dialogerna som viktiga kanaler.

Förbundsforum skjuts upp

Förbundsforum som var planerat till 16 maj var vi också tvungna att ställa in. Vi hoppas att det blir möjligt att genomföra det före midsommar på något sätt. Även detta arbetar vi med att hitta lösningar på efter hand.

VM - uppdatering

VM-organisationens presentation i Montreal tillsammans med Stockholm Stad och Stockholm Live blev liksom VM 2020 inställt. Trycket på VM i Stockholm 2021 har ökat markant sedan dess med förfrågningar om biljettsläpp i första hand. Det är väldigt positivt! Coronaviruset påverkar självklart även den fortsatta VM-planeringen negativt i vissa delar.

Ny förbundschef – Välkommen Bertil Ahlqvist

Nu är det äntligen klart: Bertil Ahlqvist blir ny förbundschef för Svenska Konståkningsförbundet!  Bertil kommer närmast från Friluftsfrämjandet där han sedan 2015 arbetat som Verksamhetschef för Region Mälardalen. Han är civilekonom i internationell företagsekonomi och har en gedigen bakgrund både från näringslivet och civilsamhället. Bertil tillträder tjänsten den 15 augusti men kommer att påbörja arbetet så smått redan från och med april månad.

SKF Stadgar - korrigering

I samband med översyn och förtydligande av arbetsprocesser för Etik- och disciplinnämnden (EDN) har en felaktighet identifierats i SKF:s stadgar i den del som avser bestraffningsärenden 5 kap 3 §.

14 kap RF:s stadgar är bindande för alla SF och SF:s stadgar kan endast föreskriva vilka beslutsinstanser som ska hantera olika typer av bestraffningsärenden. Det är i den delen som felet uppstått, av allt att döma i samband med den stora omarbetning av stadgarna som gjordes i samråd med RF och lades fram till förbundsmötet 2018.

Intentionen var att SDF ska utgöra första instans i bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 14 kap, 2 §, med de undantag som specificeras i punkt 8, där förbundsstyrelsen eller ett annat särskilt förbundsorgan såsom EDN ska vara första instans.

Dock var det inte den text som kom med i det slutliga stadgeförslaget.

Det är naturligtvis olyckligt att förbundets stadgar innehåller ett fel mot vad som var intentionen och att det inte observerats tidigare. Konsekvensen av detta är att praxis i bestraffningsärenden sedan september 2018 följt RF:s stadgar och inte SKF:s stadgar, i det avseende att bestraffningsärenden hanterats i SDF som första instans. Eftersom RF:s stadgar är överordnade och arbetsgången har utgått från dessa, kan vi dock inte se att något specifikt ärende har fått en sämre hantering på grund av detta. Eventuella ärenden som hanterats i SDF som första instans, har alltid varit möjliga att överklaga till EDN.

Till förbundsmötet 2020 kommer ett förslag framläggas av förbundsstyrelsen att korrigera och förtydliga den här delen av SKF:s stadgar så att det inte föreligger några tvetydigheter mellan RF:s och förbundets stadgar. Fram till förbundsmötet avser vi fortsätta med samma praxis som hittills.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 april och sedan hoppas vi att tidplanen för den externa utredningen kan hållas men det är ytterst osäkert. Planen ligger just nu fast att styrelsen får en rapport den 1 maj.

/ Förbundsstyrelsen


E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link