Hoppa till sidans innehåll

Rapport från förbundsstyrelsens tvådagarsmöte i oktober

30 OKT 2020 10:00
Förbundsstyrelsen genomförde helgen 24-25 oktober ett tvådagarsmöte tillsammans med förbundschef Bertil Ahlqvist.  Mötet var förbundsstyrelsens femte och det första mötet fysiskt.
  • Uppdaterad: 30 OKT 2020 10:57

Förbundsstyrelsen genomförde helgen 24-25 oktober ett tvådagarsmöte tillsammans med förbundschefen i syfte att träffas och lära känna varandra och att staka ut vägen framåt, eftersom vi har ett antal viktiga uppgifter att ta itu med. Mötet var förbundsstyrelsens femte och det första mötet fysiskt.

Under helgen har en genomlysning av nuläget genomförts där strategi 2026, verksamhetsinriktningen, förbundsutvecklingsplanen och handlingsplanen är helt centrala. Under mötet diskuterades de stora framtidsfrågorna för svensk konståkning, bland annat:

  • Hur ska vi gå vidare med dialogen rörande förbundsutvecklingsplanen? Vilka blir konsekvenserna för föreningar, tävlingar och träning? Det är många viktiga frågor som måste beaktas innan planen sjösätts. Dialog är nyckeln och det här ska vara en plan för svensk konståkning skapad av oss alla tillsammans.
  • Hur ska genomförandet av handlingsplanen gå till? Hur kan vi på bästa sätt stötta distriktsförbunden och föreningarna att utveckla verksamheterna?
  • Hur kan vi utveckla och stötta arbetet i kommittéerna? Mycket av utvecklingsarbetet sker också i kommittéer. Hur kan förbundet utveckla det arbetet och stötta de som deltar i kommittéarbete för utveckling av konståkningen?

Alla svar på dessa frågor finns naturligtvis inte ännu och dialog med distriktsförbund och föreningar blir mycket viktigt framåt för att gemensamt hitta bra lösningar.

Förbundsutvecklingsplanen, FUP

Förbundsutvecklingsplanen kommer nu att hanteras vidare i dialog med distriktsförbund och föreningar innan beslut tas av förbundsstyrelsen. Arbetet med översyn av befintligt tävlingssystem kommer att fortsätta, men tidplanen justeras så att större förändringar genomförs först till säsongen 2022-2023.

Handlingsplanen

Handlingsplanens genomförande påbörjas genom att den förtydligade ärendehanteringsprocessen färdigställs och publiceras under november. I genomförandet kommer dialog med distriktsförbunden att prioriteras. Dialogen kommer att inledas under november i syfte att gemensamt komma fram till vilka åtgärder som ska prioriteras i varje distriktsförbund och vad som är ett gemensamt behov över hela landet. I detta arbete ingår också en ökad kommunikation genom nyhetsbrev och dialoger, främst genom digitala möten som kommer att planeras in under vintern och våren. De tillgängliga verktygen kring värdegrund och uppförandekod, tex diskussionskort kommer att spridas brett för att öka kännedomen om dem.

Förenings- och elitlicens

Dessutom kommer en översyn av förenings- och elitlicenserna att initieras för att utveckla och förenkla dessa och koppla dem tydligare till handlingsplanen och förbundsutvecklingsplanen.

Kommittéer

Avslutningsvis utsågs kommittéordförande till Internationella kommittén, Tävlingskommittén och Tekniska kommittén. För mer information om dessa vänligen se hemsidan. Förbundsstyrelsen kommer också att påbörja en översyn av ytterligare kommittéer vilket kan bli aktuellt under nästa år.

Uppdrag beslutade vid förbundsmötet

Förbundsstyrelsen planerade även för de utredningar som förbundsmötet beslutade ska genomföras fram till nästa förbundsmöte 2022.

Erfarenhetsutbyte – Svenska Gymnastikförbundet

Vi fick också besök av Anna Iwarsson, ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och styrelseledamot i Riksidrottsstyrelsen som delade med sig av sin omfattande erfarenhet av att driva förändring i gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet. Anna har också skrivit ett antal böcker om Idrott och ledarskap i föreningsform som vi ser fram emot att läsa. Bland annat boken Ram och Kram som beskriver ledarskapets betydelse för organisationskulturen.

*******

Vi i förbundsstyrelsen ser med tillförsikt, stark framtidstro och glädje fram emot de kommande åren och konstaterar att förändrings- och utvecklingsarbete tar tid och att vi alla måste arbeta uthålligt, långsiktigt och tillsammans med distriktsförbund, föreningar, tränare och åkare för att uppnå ett ändamålsenligt resultat.

/Förbundsstyrelsen

 

 


E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link