Hoppa till sidans innehåll

Vidareutveckling och kraftsamling - styrelsen informerar

13 JUL 2021 11:25
Förbundsstyrelsen önskar trevlig sommar och sammanfattar i korthet det viktigaste från arbetet under den gångna säsongen.
  • Uppdaterad: 13 JUL 2021 11:25

Svensk konståkning lägger en utmanande säsong till handlingarna och blickar nu fram emot en säsong där vi förhoppningsvis kan återgå till det normala igen med träning, tävling och andra mötesplatser för vår idrott. Under säsongen som gått har vi i Förbundsstyrelsen fortsatt arbetet med att utveckla svensk konståkning. Sammanlagt har vi haft 14 möten sedan september 2020. Det senaste hade vi den 6 juli då vi gick igenom och beslutade om centrala dokument och åtgärder.  

Vi i förbundsstyrelsen vill tacka alla på förbundskansliet och i distrikt och kommittéer som deltagit i den gångna säsongens dialoger och verksamhetskonferensen i maj. Era synpunkter och förbättringsförslag är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna utveckla förbundets verksamhet.

Här sammanfattar vi kortfattat det viktigaste från säsongens arbete.

Centrala dokument – beslut och förankring

Förbundet har under den gångna säsongen arbetat med ett antal centrala dokument. Allt för att vidareutveckla svensk konståkning. Det gäller främst verksamhetsplanen för förbundets verksamhet säsongen 2021-2022 och förbundsutvecklingsplanen med en idrottslig utvecklingsmodell. Vi har dessutom beslutat om uppdaterade uppdrag för distrikt och kommittéer samt en ny tränarutbildningsmodell.

Vid styrelsemötet den 6 juli styrelsemötet beslutades om verksamhetsplanen, förbundsutvecklingsplanen med utvecklingsmodell samt om uppdrag för distrikt respektive kommittéer. En förutsättning för att dokumenten verkligen fungerar är att de är väl förankrade. Samtliga dokument har därför förankrats i dialog med distrikt och kommittéer vid verksamhetskonferensen under maj månad.

  • Uppdragen för kommittéer inklusive en ny idrottsutvecklingskommitté har förankrats i samråd med kommittéerna.
  • Uppdragen för distrikt, respektive kommittéer, kommer att stämmas av under sommaren med distrikten respektive kommittéerna. Allt för att säkerställa tydligheten i de beslutade uppdragen.

Målet är att samtliga dokument ska publiceras i samband med att kommande säsong startar.

Utveckling av tränarutbildningen

Arbetet med en ny tränarutbildningsmodell pågår och målet är att även den ska vara klar i början av hösten 2021.

Idrottslig utvecklingsmodell är navet

Förbundsutvecklingsplanen bygger på Strategi2026 och innehåller ett antal olika delområden som samtliga är centrala för svensk konståknings vidareutveckling. Den idrottsliga utvecklingsmodellen kommer att utgöra navet för svensk konståkning framöver.

Övriga delområden i förbundsutvecklingsplanen är:

  • Förbundets värdegrund
  • Uppdragen för distrikt och kommittéer
  • Licenssystemet för föreningar, tävlings- och testsystemen
  • Tränarutbildningsmodellen
  • Möjligheten för konståkningsföreningar att få tillgång till ishallar och andra anläggningar på lika villkor
  • Kunskapen hos föräldrar och andra vårdnadshavare om hur man är en bra idrottsförälder

Handlingsplanen - ett pågående förbättringsarbete

Handlingsplanen, som togs fram efter den externa utredningen, har under säsongen behandlats i dialog med distrikten. Genomförandet av handlingsplanen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Nu fortsätter vi det viktiga jobbet på alla nivåer inom förbundet. Vi kommer att jobba med planen på förbunds- distrikts- och föreningsnivå.

Omorganisation av kansliet

Förbundsstyrelsen har också beslutat om den omorganisation av kansliet som pågår. Syftet är att förbundet ska kunna arbeta så effektivt och bra som möjligt för att utveckla svensk konståkning. Och att anpassa förbundets verksamhet till en föränderlig omvärld.

Med sikte på nästa säsong

Vi lämnar nu förhoppningsvis covid-19 bakom oss och kan gradvis återgå till mer normala förutsättningar för verksamheten. Pandemin har varit en svår prövning för oss alla, och den har påverkat oss mycket. Tävlingar och tester har ställts in och träningar har begränsats. Men trots detta har vi lyckats genomföra ett väldigt uppskattat VM. Och tack vare kämpande och kreativa, ideellt arbetande funktionärer i våra föreningar har verksamheterna ändå kunnat hållas i gång.

Nu måste vi ta sikte på att återta det vi tappat, komma i gång med träning, tester och tävlingar och få tillbaka åkare vi riskerar att tappa. Vi ska bli synligare på idrottsarenorna igen. Nu kraftsamlar vi inför en ny säsong!

Till dess önskar vi i Förbundsstyrelsen er alla en riktigt fin sommar!

/Förbundsstyrelsen

Skribent: Anna Sundkvist
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link