Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Mötesplats Skatesweden – digitala informationsmöten

Placeholder

Under våren hålls digitala forum om det utvecklingsarbete som pågår inom tävlings- och testsystem, träningsguide och föreningslicenser. Syftet är att informera om var vi befinner oss arbetet med dessa utvecklingsprojekt och bjuda in till dialog.

Svensk konståkning är mitt uppe i flera utvecklingsresor vilka alla grundar sig i vår gemensamma strategi Länk till annan webbplats.. Vår vision “Alla på is – hela livet” sätter fokus på hela åkaren där hälsa, välbefinnande och ett livslångt idrottande är centralt. Visionen och vår värdegrund ska gå som en röd tråd genom hela verksamheten och som ett nav i allt detta arbete ligger vår utvecklingsmodell som ska göra det möjligt för alla aktiva att göra sin individuella resa inom svensk konståkning. Som ett led i detta arbete pågår flera utvecklingsprojekt inom svensk konståkning, till exempel inom tävling, test, utbildning och föreningsutveckling.

Med start i april hålls digitala forum om utvecklingsarbetet under namnet Mötesplats Skatesweden. Mötesplats Skatesweden är tematiserade informations- och dialogmöten som framöver kommer hållas digitalt 4-6 gånger per år och rikta sig till olika målgrupper.

- Mötesplats Skatesweden är en nystartad mötesplats för svensk konståkning. Syftet med de digitala forumen är att informera om var vi befinner oss i arbetet med de olika utvecklingsprojekten men också för att fånga upp frågor och öppna upp för dialog kring dessa. Vi hoppas att så många som möjligt är med vid dessa möten. Dialogen kring utvecklingsarbetet är avgörande för det fortsatta arbetete framåt och en förutsättning för en hållbar idrott, säger Linda Neffler, förbundschef.

Under våren hålls tre forum med fokus på tävlings- och testsystem, införandet av en träningsguide och föreningslicenser. Mötesplanering för hösten kommer inom kort och teman för dessa kommer bland annat vara tränarutbildning och föreningsutveckling.

27 april, 19.00-20.30 Mötesplats Skatesweden – För tränare
Tema: Test- och tävlingssystem, träningsguide
Anmälan: Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

2 maj, 18.00-19.15 Mötesplats Skatesweden – För förening
Tema: Test- och tävlingssystem, träningsguide
Anmälan: Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

23 maj, 18.00-19.15 Mötesplats Skatesweden – För förening + alla som är intresserade
Tema: Nya föreningslicenser
Anmälan: Länk till anmälan Länk till annan webbplats.
Publicerad: 2023-03-29

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Samarbetspartners