Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Svenska Konståkningsförbundets uppdaterade rekommendationer med anledning av skärpta lokala allmänna råd

För närvarande råder skärpta allmänna råd i flera regioner vilket påverkar möjligheterna för träning för personer födda före 2005. SKF har efter förtydliganden från FHM och RF uppdaterat rekommendationer om vad som gäller konståkningsträning.

I korthet innebär de skärpta allmänna råden i dessa regioner att personer födda före 2005 inte ska delta i föreningens organiserade verksamhet.  Undantag görs för yrkesverksamma idrottare som kan fortsätta träna givet att de allmänna råden efterlevs. Undantaget och begreppet har dock tidigare gett utrymme för olika tolkningar av specialidrottsförbunden och Riksidrottsförbundet har nu därför tagit fram en definition av begreppet. Här finns definition av yrkesverksam idrottare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är endast enstaka konståkare inom seniorlandslaget som omfattas av detta undantag.

Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare kan bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg

  • idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks,
  • idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och
  • idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

Svenska Konståkningsförbundet uppmanar samtliga distriktsförbund och föreningar att följa rekommendationer och råd från myndigheterna, och ha särskild uppmärksamhet på de lokala allmänna råd som införts och vad de innebär för respektive region. Här uppdateras de lokala råden fortlöpande: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ Länk till annan webbplats.

Med anledning av de skärpta lokala allmänna råden har Svenska Konståkningsförbundet tagit fram rekommendationer med förtydliganden och tolkningar av de allmänna råden för konståkningens verksamhetsdelar.

 

Publicerad: 2020-11-05

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Samarbetspartners

Sponsorer