Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd 2020


Information om sökbart projektstöd för alla föreningar 2020

Projektstöd IF (föreningar)
Riksidrottsförbundet (RF) har efter beslut av Riksidrottsmötet 2015 från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd. Syfte och mål med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025. Det sökbara idrottslyftet är nu borttaget och ersätts av Projektstöd IF (föreningar) för barn- och ungdomsidrott.

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott
Det går att söka Projektstöd för barn- och ungdomsidrott inom tre övergripande områden:

 1. Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna
 2. Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
 3. Idrottssvaga områden (kan endast sökas via RF:s Distriktsförbund)

Svenska Konståkningsförbundet har erhållit 1 miljon kronor i projektstöd inom ramen för vad som föreskrivs för Barn- och Ungdomsidrott,

1. Utbildade barn- och ungdomsledare
Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att utbildningen är betald i tid enligt förfallodatum på fakturan. Bidraget söks senast 30 dagar efter genomförd utbildning, dock senast den 15 december 2020.

Följande utbildningar är bidragsberättigade:

 • Centrala tränarutbildningar beviljas bidrag med 75% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att instruktörsutbildningar från Steg 3 och uppåt är centrala kurser. Grundkursen, Steg 1A+B och 2A+B är lokala/regionala utbildningar som arrangeras av våra elva distrikt. För dessa utgår inte bidrag.
 • Centrala Arrangörutbildningar samt Convention beviljas bidrag med 25% av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. 
 • Centrala utbildningar för Tekniska Funktionärer (Domare/TS/TC/DVO med undantag för lokal DO) beviljas bidrag med 75% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Steg 1 domare är regional utbildning och ges därmed inte bidrag. Undantag är Lokal DO som inte ges bidrag.
 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Synkro-/Par-/Isdansinstruktörer beviljas bidrag med 50% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att detta inte gäller Grundkursen som är gemensam för alla discipliner.
 • Centrala pojksammandrag beviljas bidrag med 50% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. .
 • SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. Bidrag ska i första hand sökas från SISU-distriktet. Del som inte bekostas av SISU kan söka som projektstöd.

Inga övriga utbildningsbidrag utgår.

Osäker på om hur mycket bidrag din förening kan söka om? 
Se denna guide med förtydligande och exempel.

2. Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att komma till och stanna kvar i den organiserade idrotten

 • Inkluderande idrott där alla är välkomna och erbjuds verksamhet oavsett socioekonomisk bakgrund
 • Utveckla träning och/eller idrottsytor som gör att målgruppen motiveras stanna kvar
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande, i linje med Svenska Konståkningsförbundets och Idrottens värdegrund och Konståkningen Vill.
 • Insatserna ska vara förenliga med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott
 • I övrigt gäller att ansökan avser en satsning som ligger framåt i tiden, med andra ord är det inte möjligt att godkänna ansökningar där satsningen redan är genomförd.
 • 10 000 kronor per projekt om inte projektbeskrivning motiverar högre belopp

3. Idrottssvaga områden

Söks via SISU/RF distriktsförbund.

ANSÖKNINGSPERIOD
2020-04-01 - 2020-12-15.

 • Föreningsprojekt söks i förväg
 • Utbildningsbidrag söks senast 30 dagar efter avslutad utbildning. Tränarutbildning steg 3 i februari 2020 kan sökas retroaktivt

GENERELL FÖRUTSÄTTNING FÖR BIDRAG
Föreningen ska ha fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler). 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE:
Ansökan om Idrottslyftsmedel sker via IdrottOnline och Idrottslyftsapplikationen som man kommer åt i inloggat läge på er IdrottOnline-hemsida. Läs mer här.

ÅTTERRAPPORTERING:
Återrapportering måste ske av samtliga projekt och utbildningsbidrag. Återrapporten görs med fördel i direkt efter avslutat projekt, dock senast den 30 december 2020.  Här kan du läsa mer hur du fyller i återrapporten

ÅTERBETALNING AV MEDEL:
Felaktigt använda eller ej utnyttjade medel ska föreningen betala tillbaka direkt till RF på bg 411-4088. Vid inbetalning ska följande anges: Föreningsnamn, Idrottslyftet, ärendenummer samt vilket förbund som beviljat medlen.

FRÅGOR:

 • För frågor angående projekt i er förening, vänligen kontakta This is a mailto link.
 • För frågor angående rapporter, ansökningar och annat inom idrottsmedelsapplikationen läs mer här.
Uppdaterad: 09 APR 2020 10:00 Skribent: Nina Bergman
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link