Hoppa till sidans innehåll
Foto: RF

Idrottslyftet 2011-2012Svenska Konståkningsförbundet kommer fram till årsskiftet 2012 att fortsätta på i princip samma spår som de senaste åren. Vi kommer att ha två huvudinriktningar; Föreningsprojekt och Utbildningsbidrag. OBS! För att överhuvudtaget kunna beviljas bidrag från Idrottslyftet ska medlemsavgiften vara betald i tid och Föreningsrapporten (medlemsstatistiken) inskickad i tid!

FÖRENINGSPROJEKT

Söks i förväg och handläggs av Utvecklingskommittén. Tre (3) ansökningsdatum under en 18 månaders period:

 • 15 augusti 2011. Formuläret är stängt, besked har lämnats till samtliga sökande och bidrag betalats ut.
 • 25 oktober 2011. Formuläret är stängt, besked har lämnats till samtliga sökande och bidrag betalats ut.
 • 30 april 2012. Formuläret är stängt, besked har lämnats till samtliga sökande och bidrag betalats ut.

De områden som Svenska Konståkningsförbundet prioriterar är exempelvis:

 • Pojkprojekt som lockar fler pojkar till vår idrott
 • Projekt som utvecklar våra skridskoskolor (t ex. hyrskridskor)
 • Satsningar på våra nyaste discipliner (team/paråkning/isdans)
 • Nystartade showgrupper
 • Mångfalds- och integrationsprojekt
 • Samarbete med övriga ideella organisationer såsom Friluftsfrämjandet, Scouterna, Nykterhetsrörelsen etc. samt med skolor.

UTBILDNINGSBIDRAG

Söks senast 30 dagar efter genomförd utbildning. Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att utbildningen är betald i tid. Handläggs av Malin Jarl, ansvarig för Idrottslyftet på förbundskansliet.

Följande utbildningar är bidragsberättigade under Idrottslyftet År 5:

 • Centrala Instruktörs- och Arrangörutbildningar beviljas bidrag med 50 % av avgiften. Observera att instruktörsutbildningar från Steg 3A och uppåt är centrala kurser, övriga utbildningar är lokala/regionala.
 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Tekniska Funktionärer (Domare/TS/TC/DVO) beviljas bidrag med 75 % av avgiften.
 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Team/Par/Isdansinstruktörer beviljas bidrag med 75 % av avgiften. Observera att detta inte gäller Grundkursen som är gemensam för alla discipliner. För Steg 1 och 2 utbildningar för Team/Par/Isdansinstruktörer, vänligen kontakta förbundskansliet.
 • Inga övriga utbildnings- eller lägerbidrag utgår.

HANTERING / HANDLÄGGNING

OBS! För att överhuvudtaget kunna beviljas bidrag från Idrottslyftet ska medlemsavgiften vara betald i tid och Föreningsrapporten (medlemsstatistiken) inskickad i tid!

All hantering sker via Idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline. De föreningar som sökt bidrag under År 4 är redan insatta i arbetssättet och för de föreningar som ännu inte ansökt om Idrottslyftsmedel, hänvisar vi till Idrottslyftsmanualen för mer information hur man gör.

Processen ser ut enligt följande för Föreningsprojekt:

 • Ansökan skickas in via IdrottOnline senast det aktuella ansökningsdatumet. Max en (1) ansökan per förening per ansökningstillfälle.
 • Bredd- och Utvecklingskommittén går igenom samtliga ansökningar och fördelar medel.
 • 4-6 veckor efter ansökningsdatum får föreningen besked via IdrottOnline om ansökan är beviljad, avslagen eller om ansökan måste kompletteras. En ansökan kan även villkoras.
 • Medel betalas ut via RF. På utbetalningen står det ”Idrottslyftet” samt ärende ID. Medlen går till huvudföreningen, ej till sektioner.
 • Projektet genomförs i föreningen.
 • Föreningen är skyldig att återrapportera utfallet av projektet senast 30 dagar efter avslutat projekt. Detta görs i IdrottOnline. Föreningen uppmanas att så fort ett projekt beviljats gå in och titta igenom den s.k. Återrapporten för att se vilka data/uppgifter som senare ska redovisas. Om Återrapporten inte skickas in kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Det finns en framtagen Lathund samt ett exempel på korrekt ifylld Återrapport på hemsidan.
 • Återrapporten godkänns eller behöver kompletteras. När återrapporten är godkänd avslutas ärendet.

Processen ser ut enligt följande för Utbildningsbidrag:

OBS! För att överhuvudtaget kunna beviljas bidrag från Idrottslyftet ska medlemsavgiften vara betald i tid och Föreningsrapporten (medlemsstatistiken) inskickad i tid!

 • Ansökan skickas in via IdrottOnline senast 30 dagar efter genomförd utbildning. Glöm inte att uppge namn på den/de som deltagit på utbildningen!
 • 4-6 veckor efter att ansökan är inskickad får föreningen besked via IdrottOnline om ansökan är beviljad, avslagen eller om ansökan måste kompletteras. En ansökan kan även villkoras.
 • Föreningen återrapporterar statistik/fakta från utbildningen i den s.k. Återrapporten i IdrottOnline. Det finns en framtagen Lathund samt ett exempel på korrekt ifylld Återrapport på hemsidan.
 • Återrapporten godkänns eller behöver kompletteras. När återrapporten är godkänd betalas medel ut och ärendet är avslutat.
 • Medel betalas ut via RF. På utbetalningen står det ”Idrottslyftet” samt ärende ID. Medlen går till huvudföreningen, ej till sektioner.
Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:08 Skribent: Malin Jarl

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link