Hoppa till sidans innehåll

Föreningsinformation April/Maj

18 MAJ 2020 11:26
 • Uppdaterad: 18 MAJ 2020 11:26

Föreningsinformation: Skickades till föreningar, SDF med kopia till förbundsstyrelsen, kommittéer och kanslipersonal 14 maj

Nu har Sverige tillsammans med större delen av världen befunnit sig i denna mycket märkliga och lite skrämmande situation i tre månader. Vi påverkas alla av coronakrisen och idrottsrörelsen är extremt utsatt. Men vi kan bara försöka göra det bästa av situationen och anpassa leverne och verksamhet efter FHM:s rekommendationer och lära oss att framtiden är oviss. Nu mer än någonsin. Vi inom svensk rörelse som alltid vill planera med god framförhållning, ligga i framkant och erbjuda en tydlighet måste i dessa tider riva upp ”spikade” beslut, lägga fram reservplaner och gärna en reservplan för reservplanen. Det är ovant, men vi lär oss mycket nytt om såväl oss själva som om vår omgivning. Nyckelordet för att tillsammans ta oss igenom det här är solidaritet. I alla dess betydelser.

Här nedanför följer några punkter som har direkt med coronakrisen att göra samt mycket annan information om konståkningens arbete framåt. Hoppas du tar dig tid att läsa igenom informationen.


PÅMINNELSE: Ansökan om bidrag av statliga medel för inställd verksamhet pga corona – senast 15 maj

Den 1 maj öppnade RF idrottsföreningars ansökan om kompensationsstöd för ekonomiska negativa konsekvenser i anslutning till coronakrisen. Ansökan är öppen till och med den 15 maj och gäller kompensation för perioden 12 mars till 30 juni. Föreningar som pga coronakrisen har inställda tävlingar, evenemang, isshower, läger osv och därmed gör ett inkomsttapp ska ansöka om kompensation via RF. Om bidrag beviljas och så fall i vilken storleksordning beslutas av RF.

RF låter hälsa att eftersom de hanterar ett stort antal ansökningar är kvaliteten på ansökningarna av största vikt. Ansökningar som skickas in av föreningar måste därför vara tydliga, lättlästa med verifierade och lättbegripliga underlag som styrker ekonomiska förluster. Detta underlättar handläggningen.

RF kommer att behandla ansökningarna under andra halvan av maj och början av juni. Preliminärt fattar Riksidrottsstyrelsen beslut om kompensationsstöd den 11 juni. Alla som har ansökt om stöd kommer att få besked om beslut senast under midsommarveckan (v. 25).

På rf.se finns en infosida om kompensationsstöd IF. För föreningar finns även en FAQ som är bra att använda som stöd till ansökan.

Förbundet inkluderar SDF i sin ansökan om kompensation. SDF:s uppgifter är inhämtade av SKF via enkät.


 

FHM:s rekommendationer och allmänna råd - vad gäller för sommarens träningsläger och andra sammankomster

Kansliet får många frågor kring vad som gäller inför sommarläger och Covid-19. Svenska Konståkningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för idrotten och för privatpersoner. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer avråder Svenska Konståkningsförbundet från onödiga resor i samband med idrottsutövning. Resor till och från läger, sammandrag, utbildningar och tester kan inte se som nödvändig resa. Detta begränsar dessvärre våra åkares möjligheter att åka på läger, test och sammandrag på annan ort, samt våra föreningars möjligheter att anordna läger och andra sammankomster som samlar deltagare från olika delar av landet.

Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd är generella riktlinjer med syfte att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. 

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det
 • Res bara om det är nödvändigt
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas

I FHMs allmänna råd finns riktlinjer som riktar sig till idrotten och föreningslivet. Bland annat uppmanas föreningar att:

 • Den som är sjuk, även med milda symptom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Skjuta upp tävlingar, matcher, cuper
 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • -Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna (Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram)

Läs mer i förbundets Frågor och svar

FHMs allmänna råd gäller tom 31 december 2020. Gällande restriktioner kan lyftas tidigare, men om, hur och när kan vi varken sia om eller påverka. Vi uppmanar därför föreningar och aktiva som har planerad verksamhet (arrangemang eller deltagande) att se över sina avbokningsregler.


 

Förbundsdialoger

Som tidigare meddelats kommer förbundsstyrelsen i samarbete med kanslipersonal genomföra digitala distriktsdialoger under juni. Dessa ersätter de möten som sportchefen Scott Rachuk och tf GS Camilla Fredman inledde i februari då några distrikt hann få besök och presentation av Förbundsutvecklingsplanen. Tyvärr blev presentationerna avbrutna av coronakrisen. Nu återupptas som sagt tråden och dialogerna fylls med andra ämnen också. Det gör att alla distrikt uppmanas delta – även de som fick besök i februari. Målgrupp är åkare, tränare, föräldrar föreningsstyrelser, distriktsstyrelser och tekniska funktionärer.

Dialogerna äger rum kl 18-20 enligt nedan:

8 juni: Mellersta Norrland och Norrbotten

10 juni: Norra, Västra och Östra Svealand

11 juni: Stockholm

15 juni: Skåne och Östra Götaland

16 juni: Västergötland och Bohuslän-Dals

17 juni: Göteborg

Det kommer inom kort inbjudningar med detaljerad information om dialogerna.


 

Utbildningshelgen

Pga av coronakrisen har det blivit förändringar med de utbildningar som var planerade till sista veckoslutet av augusti:

Arrangörsutbildningarna stjärntävling, tävlingsledning och wizard/ISUCalcFS genomförs preliminärt i Sollentuna utanför Stockholm 29 oktober – 1 november.

Utbildningar för nya TS, nya TC och DVO samt lokal DO ställs in. Om stort behov av lokal DO visar sig finnas kan den bli aktuell samma veckoslut som arrangörsutbildningarna.

Återcert för TS och TC genomförs digitalt i månadsskiftet augusti/september.


 

Tävlingar hösten 2020

Sammanställningen av den nationella tävlingsplaneringen 2020/2021 är inne i slutskede i samarbete med SDF. Eftersom det är oklart hur situationen ser ut i landet och med FHM:s restriktioner vet vi i dagsläget inte om säsongen kan komma i gång som planerat i början av september. Planen är att senast 8 veckor innan tävlingstillfälle ta beslut utifrån rådande rekommendationer och restriktioner om tävlingen ska genomföras eller inte samt kommunicera detta. I några fall gör avbokningsregler för arrangören att beslutet måste tas tidigare, men alltså inte senare än 8 veckor innan. Föreningar som deltar på tävlingar uppmanas därför till försiktighet med bokning av resor och logi samt hålla koll på avbokningsregler.


 

Aktuell mediarapportering

Det har på senare tid rapporterats en hel del om konståkning i media. Vi tar den information som framkommit om åkare som blivit utsatta för olika typer av missförhållanden på största allvar. Kansliet får många frågor om medierapporteringen och har därför skapat en ”frågor och svar” på hemsidan:

https://www.svenskkonstakning.se/svenskakonstakningsforbundet/konstakningenvill/vardegrund/fragorochsvar/

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

I anslutning till rapporteringen om den utsatta åkaren skrivs det även att förbundets ekonomi är i fara. Vi har tidigare förmedlat information till alla SDF och föreningar om att förbundets ekonomi är ordnad, under kontroll och i linje med budget samt att den redovisas i detalj på förbundsmötet i enlighet med stadgarna.


 

TIPS: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Svenska Konståkningsförbundet vill tipsa föreningar och distrikt om riksföreningen mot ätstörningar, Frisk & Fri.

Frisk & Fri är en ideell förening som idag finns runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående. Verksamheten bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

Inom Frisk & Fris förebyggande arbete erbjuder de föreläsningar, workshops och utbildningar. Tex är We care och I care, utbildningar om idrott och ätstörningar. Utbildningarna riktar sig främst till idrottsorganisationer och idrottsledare som vill öka kunskapen om bemötande och förebyggande ätstörningar inom idrotten.                     

Gå in på föreningens hemsida och läs mer: https://www.friskfri.se/


 

TIPS: Podcast – Aktiv Omtanke

Aktiv Omtanke är en podcast från Frisk & Fri, riksföreningen mot ätstörningar. I podcasten diskuterar experter från Frisk & Fri hur vi kan träna och idrotta på ett säkert, nyttigt och roligt sätt – fritt från tvång och ångest. Varje avsnitt innehåller också intervjuer med aktiva från olika idrotter som bidrar med sin kunskap och sina reflektioner.

Podcasten innehåller 6 avsnitt där bland annat avsnitt 2 handlar om bedömningssporter och estetiska idrotter. Avsnitt 5 om barn och unga idrottare och vad man bör tänka på och det sista avsnittet nr 6, handlar om hur vi påverkar varandra, om sociala medier och attityder i familjer och kompisgäng.

Länk till podcasten här: https://friskfri.podbean.com/2016/05/


 

Förenings- och elitlicenser

Inom kort kommer alla föreningar som innehar elitlicens, och har den ytterligare ett år, bli ombedda att fylla i en kort återrapport samt hjälpa till med att påbörja utvärdering kring förbättringsåtgärder. Detta blir ett första steg i en större utvärdering där fler organisationer involveras. Mer information kommer i anslutning till rapporten.

Länk till ansökan för nya förenings- och elitlicenser öppnar och skickas ut måndag 18 maj.


 

IndTA

Det webbaserade tävlingssystemet IndTA har fått nytt utseende med lite annorlunda översikt på startsidan. En del information som tidigare återfunnits på startsidan ligger numer under ”mer information” på tävlingen. Du kommer till IndTA här: https://www.indta.se/


 

Datum att hålla koll på under våren

Sista ansökningsdag till morgondagarserien och elitserien 2020/2021:  25 maj 2020

Sista anmälningsdag till fördelningen av A-tävlingar hösten 2020: 15 juni 2020


 Det var allt för den här gången!  Med önskan om en trevlig fortsättning på maj månad!

Skribent: Anna Sundkvist
Epost: Adressen Gömd
Uppdaterat 17 septemberUppdaterat 17 september
 


Våra samarbetspartners

 

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link