Hoppa till sidans innehåll

Sök bidrag genom Idrottslyftet

24 SEP 2017 16:34
Nu kan alla föreningar återigen ansöka om idrottsmedel för projekt man vill genomföra inom bredda verksamheten, samarbete och värdegrundsarbete.
  • Skapad: 24 SEP 2017 16:34

Huvudsyftet med Idrottslyftet 2017 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Under våren 2016 gjordes en stor kartläggning som ligger till grund för hur vi har valt att fördela Idrottslyftsmedlen 2017–2019. En del i kartläggningen var den digitala enkät som skickades ut till alla medlemmar som där fick tycka till om verksamheten lokalt, regionalt och centralt. Svaren från enkäten har resulterat i de föreningsprojekt som är sökbara från och med våren 2