Hoppa till sidans innehåll

Information om coronavirus Covid-19


Coronaviruset påverkar svensk konståkning på många sätt. Svenska Konståkningsförbundet följer den dagliga rapporteringen kring myndigheters rekommendationer och beslut och samlar relevant information på denna sida.  Vi får in många frågor kring förbundets rekommendationer för träning, tävling och resor med hänvisning till Coronavirusets spridning. Vi har full förståelse för den oro och osäkerhet som spridningen skapar.

Svenska Konståkningsförbundet är inte sakkunniga och agerar inte myndighet. Vi följer regeringsbeslut och myndigheters rekommendationer och vi förväntar oss att även våra föreningarföljer dessa. För att undvika ryktesspridning och för att hålla er uppdaterade på utvecklingen och eventuella nya riktlinjer vill vi uppmana våra medlemmar att följa officiella informationskällor. Det är också viktigt att vi alla respekterar individens val att delta eller inte i aktiviteter som arrangeras i våra föreningar.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Följ rekommendationer, var försiktiga och ta hand om varandra!


 

Innehåll och snabblänkar:

Senaste uppdateringen:


 

Hur påverkar coronaviruset svensk konståkning? (uppdaterat 31 augusti 2020)

Svenska konståkningsförbundet följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utifrån regeringsbeslut och rekommendationer har Svenska Konståkningsförbundets styrelse beslutat om att svensk konståknings aktiviteter inte ska bidra till ökad smittspridning.

Eftersom det är oklart hur situationen och Folkhälsoymyndighetens restriktioner utvecklas och med farhågor om en andra smittvåg under hösten har förbundsstyrelsen beslutat om en del förändringar i tävlingsplaneringen för hösten 2020. Styrelsen ser det som det som viktigt att upprätthålla tävlingsverksamheten så långt som det är möjligt i rådande läge samt att senior och junior är prioriterade vad gäller rikstäckande tävlingsverksamhet. Vi ser det som viktigt att minimera risken med inställda tävlingar och uteblivna tävlingstillfällen samt att redan nu kunna
presentera en mer förutsägbar tävlingssäsong. Genom att erbjuda tävlingstillfällen för ungdomarna utifrån en geografisk närhetsprincip är avsikten att minska resandet och korta ner de aktuella resvägarna.

Anpassningar hösten 2020 för nationella tävlingar utifrån rådande rekommendationer

Elitserien (junior och senior)

 • Genomförs som planerat om inte ytterligare restriktioner tillkommer som förändrar förutsättningarna
 • Ingen publik
 • Endast symptomfria personer (eget ansvar)

Morgondagarserien

 • Deltävlingarna i morgondagarserien för Ungdom 15, Ungdom 13 och Ungdom pojkar ställs in hösten 2020.
 • Dessa åkare erbjuds istället sina 3 (tre) tävlingstillfällen via A-tävlingsfördelningen tillsammans med övriga A-tävlingsåkare.
 • Ungdoms-SM och RM kommer inte att genomföras i Linköping december 2020.
 • Uttagna åkare i morgondagarserien behåller sina platser inför vårens tävlingar 2021
 • För att minska resandet erbjuds A-åkarna inom Norrbotten samt delar av Mellersta Norrland möjlighet till ett A-tävlingstillfälle i samband med Elitseriepremiären i Luleå

A-tävlingar

A-tävlingsfördelningen påverkas på grund av förändringarna i Morgondagarserien. För att kunna bereda plats för ungdomarna i A-tävlingsfördelningen behöver den redan kommunicerade A-tävlingsfördelningen delvis göras om. En uppdaterad A-tävlingsfördelningen har skickats ut till alla föreningar. Fördelning är så långt det är möjligt gjord efter närhetsprincipen framförallt när det gäller ungdomsklasser och miniorer.

Möjligheten att arrangera tävlingar gäller med stora begränsningar. Om
idrottsrörelsen tar sitt ansvar och minskar risken för smittspridning ökar chansen att idrotten kan återgå till normalare förhållanden efter årsskiftet. Svenska Konståkningsförbundet har tagit fram riktlinjer kring tävlingsverksamhet med anledning av Covid-19. Riktlinjerna gäller samtliga tävlingsformat och kan i lämpliga delar även tillämpas vid andra aktiviteter som träning, tester eller läger. Här kan du ladda ner riktlinjerna.

Förbudet om max 50 deltagare gäller inte så länge det inte finns publik.
Innehållet i riktlinjerna utgår från att ingen publik har tillträde, vilket möjliggör fler än 50 idrottsdeltagare i tävlingen.


Tillfälliga regeländringar


Styrelsen har vidare beslutat om två tillfälliga regeländringar som konsekvens av rådande pandemi

Kvalificering till singel SM och JSM

Punkt 2 i Tävlings- och uppvisningsregler 2020/2021 till SM och JSM ändras till: Kvalificeringen baseras på det bästa resultatet fram till och med 8 november. Detta innebär att kvalificering till SM och JSM kommer att baseras på ett (1) istället för två (2) tävlingsresultat.

Samtliga tävlingskategorier och klasser

Fram till 31 december införs en tillfällig regel om 90 % återbetalning av anmälningsavgift vid återbud på grund av förkylningssymptom efter anmälningstidens utgång och fram till tävlingsdag för klassen. Resterande 10 % behåller tävlingsarrangören som administrativ avgift. Detta gäller samtliga
tävlingskategorier och klasser.

Här kan du läsa det informationsbrev som skickats ut om anpassningar för nationella tävlingar hösten 2020.

Här kan du läsa mer om de anpassningar som skedde under våren 2020 utifrån rådade rekommendationer .

Träningsverksamhet

Svenska Konståkningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för idrott. Vi uppmanar våra föreningar att göra riskbedömning samt följa rekommendationer avsedda för att minska spridningen av coronaviruset.

Exempel på åtgärder:

 • Minska moment med närkontakt och gör istället andra övningar. Tänk på att hålla avstånd.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor!

I alla sammanhang där verksamhet genomförs gäller följande:

 • Håll dig uppdaterad om senaste nytt!
 • Har du symptom – stanna hemma!
 • Tillhör du en riskgrupp eller har närstående tillhörande en riskgrupp – stanna hemma!
 • Du eller din förmyndare om du är under 18 har själv rätt att välja om du vill stanna hemma även om aktiviteten genomförs
 • Viktigt att tvål, varmt vatten, pappershanddukar och gärna handsprit tillhandahålls av arrangör
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten
 • Ta med handsprit - det kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt
 • Nys och hosta i armveck
 • Undvik kroppskontakt vid hälsning
 • Undvik att röra vid näsa, mun och ögon

Om du nyligen varit i något av de riskområden som listas på Folkhälsomyndighetens hemsida och har sjukdomssymptom, ska du kontakta sjukvården

Nya rekommendationer kan komma att påverka Svenska Konståkningsförbundets beslut och riktlinjer. Håll er uppdaterade!

 


Förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare

Fredagen den 27 mars beslutade Regeringen om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det nya förbudet trädde i kraft söndagen den 29 mars och syftet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället.

Länk till regeringsbeslut 27 mars: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Förbudet är en skärpning från tidigare regeringsbeslut (11 mars) som förbjöd sammankomster med fler än 500 personer.

Länk till regeringsbeslut 11 mars: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/


Folkhälsomyndighetens rekommendationer/allmänna råd

Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd är generella riktlinjer med syfte att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.  FHM kom den 1 april ut med med nya allmänna råd.

I denna finns riktlinjer som riktar sig till idrotten och föreningslivet. Bland annat uppmanas föreningar att:

 • Skjuta upp tävlingar, matcher, cuper
 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd (1 april): https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf


Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrotten

Träna gärna men gör det säkert! Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer för idrott. Myndigheten menar att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men att vissa åtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Inför aktiviteter ska arrangören av verksamheten göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget framtaget av FHM och även anpassa aktiviteten utifrån resultatet. Träningsverksamheten måste även följa punkterna i föreskriften om allmänna råd publicerad den 1 april.

15 juni: Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen: De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni är:

 • Om möjligt vara utomhus
 • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

I praktiken innebär Folkhälsomyndighetens råd att det från och med den 14 juni är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper. Men samtidigt gäller fortfarande regeringens förbud mot folksamlingar med mer än 50 personer. Därmed kommer matcher och tävlingar behöva anpassas till exempel vad det gäller åskådare. Förtydliganden om inomhusidrott och idrott med närkontakt.

Länk till FHM riskbedömningsverktyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 


 


Hur påverkar coronaviruset svensk idrott?

Riksidrottsförbundet: Här kan du läsa mer om hur coronavirusets spridning påverkar idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet frågor och svar: Här kan du läsa om vanliga frågor och svar från RF angående konsekvener för Idrottsrörelsen

Råd för idrottare, ledare och föräldrar i coronatider : Inställda tävlingar och minskade träningsmöjligheter påverkar aktiva, ledare och föräldrar både praktiskt men också hur vi mår. Riksidrottsförbundet har tagit fram idrottspsykologiska råd för att hantera effekten av coronapandemin.


Hur påverkar coronaviruset svensk konståkning - Anpassningar utifrån rådande rekommendationer våren 2020

Nationella tävlingar

17 mars 2020: Beslut om att ställa in resterande tävlingar för säsongen 2019/2020. Detta innebar att inga tävlingar (Stjärntävlingar, Klubbtävlingar, A-tävlingar eller Elitserietävlingar) arrangerades. För mer information om styrelsens beslut: https://www.svenskkonstakning.se/Nyheter/svenskakonstakningsforbundetharbeslutatavslutatavlingssasongen20192020/

 

Inställda internationella evenemang

 

 • VM i singel/paråkning/isdans, Montreal 18-22 mars - inställt
 • VM i synkroniserad konståkning Lake Placid 2-3 april - inställt!
 • Olympic Development Project 2020 - inställt!
 • ISU Synchronized Skating Development Training Seminar - inställt

 

Förbundsevenemang (ej tävling)

 

 • Performance Camp: 29 april-3 maj ställs in.
 • Tränarutbildning steg 3, del 3: Genomförs senare. 
 • SDF-dialoger om Förbundsutvecklingsplanen: Ställs in på planerade datum.
 • Förbundsforum 16 maj: Skjuts upp.

 

Vi återkommer om nya datum så fort situationen tillåter planering framåt igen.

 


 

Information och länkar till informationskällor

Folkhälsomyndigheten:  På deras hemsida hittar du relevant information om coronaviruset samt de senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Utrikesdepartementet(UD: Vi följer rekommendationerna i Utrikesdepartementets reseinformation. I UDs app ”UD RESKLAR” kan du få notiser baserat på var du befinner dig med aktuell information. Här finns även information specifikt om Coronaviruset.

World Health Organization (WHO: På WHOs hemsida kan du läsa mer om Coronaviruset, förhållningssätt till resor mm. 

 

 

 

Uppdaterad: 02 APR 2020 12:38 Skribent: Anna Sundkvist
Epost: Adressen Gömd
Uppdaterat 17 septemberUppdaterat 17 september
 


Våra samarbetspartners

 

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link