Hoppa till sidans innehåll

Göteborgsspelet


Göteborgs Spelet 7-8 mars 2020

1.     TÄVLINGSPLATS

 Angered Arena, Högaffelgatan, 424 65 Angered

 Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m

 

2.     TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER

Fastställande av startordning sker på Fredag den 6 mars 2020  kl. 19,00  i Angered Arena.

Startordningarna publiceras på http://www.skatesweden.wehost.se/19-20/

Lördag den 7 mars                                                   kl. 08:30                 Möte för panelerna

                                                                                 kl. 09:00 – 20:00     Tävling

Söndag den 8 mars                                                  kl. 09:00 – 17:00     Tävling

3.     TÄVLINGSKLASSER

 

Seniorer B1                  Damer och Herrar                              Friåkning

Seniorer B2                  Damer och Herrar                              Friåkning

Juniorer B1                  Damer och Herrar                              Friåkning

Juniorer B2                  Damer och Herrar                              Friåkning

Ungdom 15 B1             Flickor och Pojkar                             Friåkning

Ungdom 15 B2             Flickor och Pojkar                             Friåkning

Ungdom 13 B               Flickor och Pojkar                             Friåkning

Miniorer B                   Flickor och Pojkar                              Friåkning 

Anmälda B-åkare och A-åkare, som ej är med i A-serien och Elitserien, i Gbgs Distriktet, har företräde före åkare från övriga distrikt med samma prioriteringsordning.

4.     TÄVLINGSREGLER

ISU Regulations 2018 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2019/2020 för klubbtävling.

5.     TESTKRAV

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2019/2020.

6.     LICENSKRAV

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2019/2020.

7.     MUSIK

I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara digital och ska läggas in som MP3-fil i IndTA.

OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA. Musiken ska vara på plats och uppdaterad senast sju dagar före första tävlingsdag 2020-02-29, om inte anses anmälan vara ofullständig och dubbel anmälningsavgift ska erläggas.

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på CD som åkaren tar med sig ut till isen (reserv). Musiken ska inte lämnas in i förväg utan bara användas som reserv.

Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat skiva. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår.

Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).

8.     PRISER


De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid prisutdelning.

Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad friåkning i Kiss & Cry.

9.     PLANNED PROGRAM CONTENT

Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband med anmälan till tävling. Säkerställ att PPC är uppdaterat i IndTA.

10.   ANMÄLNINGSAVGIFT

625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1 program. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas. OBS! Se punkt 11 för vad som avses vara en efteranmälan.

Avgiften faktureras via betalfunktionen i IndTA. Fakturan skickas ut fredag dagen innan tävling.

11.   ANMÄLAN

Anmälan till tävling görs via IndTA senast måndagen den 2020-02-17

Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content (PPC), testnivå, musikfil enligt punkt 7 samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i IndTA om allt är korrekt registrerat).

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas.

Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser.

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis återbetalning av anmälningsavgift enligt Svenska konståkningsförbundets Tävlings- och uppvisningsregler, § 119.

Vid avanmälan kontakta ange e-post samt telefonnummer till kontaktperson

12.   ARRANGÖREN

Göteborgs konståkningsförbund i samarrangemang med Isdala KK

This is a mailto link och Isdala KKs hemsida

.

13.   MÅLTIDER

Det kommer att finnas café med lättare förtäring.

 

14.   DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Arrangörsföreningen Göteborgs Konståkningsförbund behandlar personuppgifter inom ramen för sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. Vid registrering av åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline (föreningens medlemsregister) till IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer.

Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid registrering. Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering i TV och digitala skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande rankingpoängsrapportering.

De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De typer av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är främst (men inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön.

Laglig grund

Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift av allmänt intresse som laglig grund.

 

 

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.

Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte kan delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi dig kontakta arrangörsföreningen Göteborgs Konståkningsförbund på This is a mailto link.

 

15.   UPPLYSNINGAR

För information hänvisas till:

Göteborgs Konståkningsförbunds hemsida

www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/goteborgskonstakningsforbund/

Isdala KK   hemsida

 

Tävlingsledare: GKF Gudrun Elfström     0705-53 60 85, This is a mailto link

                          Isdala KK Linda Mixe     0707-20 85 55, This is a mailto link

Varmt välkomna!

Uppdaterad: 05 MAR 2019 22:17 Skribent: Mattias Dreyer

Postadress:
Göteborgs Konståkningsförbund
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266145
E-post: This is a mailto link

Se all info