Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Föreningsinformation - juni-juli 2020

11 JUL 2020 09:27
Till föreningar och SDF från SKF
Nedan hittar ni viktig information och ett antal påminnelser som är bra att ni läser igenom.
 • Uppdaterad: 11 JUL 2020 09:27

Här finns också besked om uppstart av tävlingssäsongen hösten 2020 samt inbjudningar till utbildningar, informationsträffar och sammandrag.

 

MÖTESPLATSER OCH KONFERENSER:

 

 • Forum – viktigt för alla SDF och föreningar!

Den 15 augusti genomför Svenska Konståkningsförbundet ett forum som en beredenade mötesplats inför förbundsmötet i 26 september. Under forum kommer de externa utredarna presentera resultatet av den externa utredningen och merparten av dagen ägnas åt arbete kring åtgärder och handlingsplaner med avstamp i utredningens resultat. Från SKF:S sida medverkar styrelsen, kanslipersonal, kommittéer och råd.

 

När:                            15 augusti kl 09-18 (preliminärt)

Anmälan:                  Anmäl dig här senast 12 augusti

Var:                            Digitalt via teams

Vem:                          Max 4 personer per förening. Hela SDF-styrelser

 

 

 • Förbundsmöte och convention

Förbundsmötet och convention genomförs digitalt den 26-27 september 2020. Vi återkommer med mer information om mer detaljerade tider och hur i augusti.

 

 

TÄVLINGSHÖSTEN 2020

 

 • Anpassningar till rådande restriktioner

Förbundsstyrelsen fattade den 8 juli om hur uppstarten tävlingssäsongen och tävlingshösten ska hanteras utifrån rådande restriktioner som gäller till 31 december.

 

bilaga 1 finns detaljerad information om vilka förändringar som genomförs. Säkerställ att alla berörda (åkare, tränare och föräldrar) i föreningen får ta del av informationen.

 

I korthet:

Elitserien (junior och senior)

 • Genomförs som planerat om inte ytterligare restriktioner tillkommer som förändrar förutsättningarna
 • Ingen publik
 • Endast symptomfria personer (eget ansvar)

 

Morgondagarserien

 • Genomförs inte som planerat, se bilagan

 

A-tävlingar

 • A-tävlingsfördelningen påverkas. Se mer nästa punkt

 

Synkrotävlingar

 • Beslut om hantering tas senare

 

 

 • A-tävlingsfördelningen

Förändringarna i Morgondagarserien påverkar även A-tävlingsfördelningen och antalet A-tävlingar. A-tävlingsfördelningen är helt omgjord. Se bilaga 2.

 

·       Seniorer A och Juniorer A får 3 ordinarie tävlingar + 1 reservtävling

·       Övriga A-åkare 2 ord. tävlingar + 2 reservtävlingar

·       Alla ES-ungdomar/A-pojkar får 3 ord. tävlingar + ingen reservtävling

 

Fördelning är så långt det är möjligt gjord efter närhetsprincipen framförallt när det gäller ungdomsklasser och miniorer.

Det är dock oundvikligt att tävlandet innebär vissa resor och ibland även lite längre resor. Juniorer och Seniorer har fått fler tävlingar som innebär resor då vår erfarenhet säger att de oftast reser utan sällskap av målsman/övrig familj.

 

 

 • Dags att lösa åkarlicenser för säsongen 2020-2021

Från 1 juli är det möjligt att lösa licenser för säsongen 1 september 2020 – 31 augusti 2021. Licenser som löses från 1 juli har överlappningsmånader juli augusti och är alltså giltiga från det datum de löses till 31 augusti 2021. Åkare behöver licensen för att kunna delta i test och/eller tävling. Vid tävling ska giltig licens för säsongen vara registrerad på åkaren senast vid anmälningstidens utgång till tävlingen. Åkare som ska delta i elitseriepremiären i Luleå är alltså i behov av ny licens ganska omgående och direkt därefter kommer A-tävlingarna i gång. Tänk på att det är viss hanteringstid hos Pensum innan licensen är administrerad och betalningen genomförd och bokförd så licensen är giltig. Läs mer om åkarlicenserna och hur de löses här: https://www.svenskkonstakning.se/forforeningar/Medlemskap/akarlicens/

 

Fr.o.m. säsongen 2020/2021 är försäkringspremien utökad med Folksams Råd och Vård: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador 

Denna tjänst är inkluderad för alla som är försäkrade via Svenska Konståkningsförbundets åkarlicens med start 1 juli 2020

 

UTBILDNINGAR

 

 • Utbildningsveckan

Som tidigare meddelats är den traditionella utbildningsveckan framflyttad från sina vanliga datum i månadsskiftet augusti/september till vecka 44 och månadsskiftet oktober/november. Utbildningsveckan består av arrangörsutbildningar såsom tävlingsledningsutbildning, stjärntävlingsorganisation, programvara för resultatframställan Wizard/ISUCalcFS samt utbildningar för TC/TS och DVO. Utbildning för nya TC/TS/DVO är inställd, men återcert genomförs digitalt 22-23 augusti. Se mer information nästa punkt.

 

Förbundsstyrelsen har nu beslutat om att genomföra arrangörsutbildningarna digitalt pga rådande restriktioner med trängsel och folksamlingar inomhus. Mer information kommer i augusti.

 

 • Återcert  och uppdatering TC/TS singel

Återcert för TC/TS genomförs digitalt den 22-23 augusti.

 

Vem:                          Nationell eller mästerskaps TC/TS

När:                            22-23 augusti 2020

Var:                            Digitalt. Mer information kommer med kallelsen

Anmälan:                  Anmäl dig här senast 16 augusti

 

Se bilaga 3 för mer information.

 

 

 • Regelgenomgång tränare, singel

Den 22 augusti inbjuds alla svenska konståkningstränare singel till en genomgång av tekniska regler inför säsongen 2020/2021. Säkerställ att föreningens singeltränare får ta del av den här informationen!

 

Vem:                          Tränare singel

När:                            22 augusti

Var:                            Digitalt. Mer information kommer med kallelsen

Anmälan:                  Anmäl dig här senast 16 augusti

 

Se bilaga 4 för mer information.

 

 

 • Regelgenomgång domare, singel

Den 23 augusti inbjuds alla svenska konståkningsdomare i singel till en genomgång av tekniska regler inför säsongen 2020/2021. Säkerställ att föreningens singeldomare får ta del av den här informationen!

 

Vem:                          Tränare singel

När:                            23 augusti

Var:                            Digitalt. Mer information kommer med kallelsen

Anmälan:                  Anmäl dig här senast 16 augusti

 

Se bilaga 5 för mer information.

 

 

 • Digitalt seminarium synkrotränare

ISU har skapat en E-learning video om säsongens tekniska regler. Alla synkrotränare uppmanas titta på videon, skriva ned era frågor och skicka dem till Internationella Kommitténs underkommitté för nationell verksamhet i synkro This is a mailto link (senast den 9/8). Frågorna tas upp och besvaras på  en Question & Answer webbinar med Petra Tyrbo, Anna Nylén och Henrika Carlson som hålls söndagen den 23/8. Mer information om anmälning till webbinaret kommer efter 9 augusti. Observera att Q&A enbart hålls om frågor inkommit. Läs mer här.

 

 

SAMMANDRAG OCH LÄGER

 

 • Pojksammandrag

Rikstäckande pojkprojekt äger rum den 2-4 oktober i Katrineholm.

 

Vem:                          Pojkar/män med minst 1A och tränare

Var:                            Katrineholm

När:                            2-4 oktober

Anmälan:                  Anmäl dig här senast 13 augusti

 

Se mer information i bilaga 6.

 

Observera att avbokningsregler och att endast symtomfria personer kan delta. Sammandraget kan också ställas om Folkhälsomyndighetens restriktioner förändras.

 

 

 • Pre Event Synkro

Synkrosammandraget Pre Event är uppdelad på orterna Mölndal och Stockholm beroende på lagens hemvist.

 

Vem:                          Synkrolag i ungdom, junior och senior

Var:                            Mölndal för västkustbaserade lag och Stockholm för östkustbaserade lag

När:                            17 oktober (Mölndal) och 18 oktober (Stockholm)

Anmälan:                  Anmälan ska göras senast 13 augusti. Se mer information och instruktioner för anmälan i här

 

Observera avbokningsregler och att endast symtomfria personer kan delta. Sammandraget kan också ställas in om Folkhälsomyndighetens restriktioner förändras. I enlighet med regeringsbeslut om offentlig tillställning och folksamlingar om max 50 personer är Pre Event inte öppet för publik.

 

 

ADMINTRATION/EKONOMI

 

 • Glöm inte söka LOK-stöd för vårterminen 2020

Påminner om att den 25 augusti är sista dag att skicka in föreningens LOK-stödsansökan. Här kan ni läsa mer om vad som gäller.

 

 

 • Medlemsavgiften till Svenska Konståkningsförbundet för 2019/2020

Medlemsavgiften på 3 000 kr kommer att faktureras alla föreningar under sommaren. Sista dag att betala medlemsavgiften för att få rösträtt på nästkommande årsmöte (givet att samtliga villkor för rösträtt är uppfyllda) är den 31 augusti. För att åkare ska ha rätt att delta i tävlingar måste föreningen vara medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet och alltså betalat medlemsavgiften. Här kan ni läsa mer om föreningens rättigheter och skyldigheter.

 

 

 • Sommarstängt på förbundskansliet

Slutligen; veckorna 29-30 (13 juli-26 juli) håller förbundskansliet sommarstängt. Info-mailen kommer att läsas varje vardag och är det något akut kommer frågan att hanteras. 

 

 

Önskar alla en fortsatt härlig sommar! Önskar SKF genom GKF

 

 

Skribent: Maria Andersson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Göteborgs Konståkningsförbund
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266145
E-post: info@skategoteborg.c...

Se all info