Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

2 Mars 2021 - Barnkonventionen


Barn och ungdomars egen vilja att idrotta är anledningen till att idrottsrörelsen anordnar olika idrottsaktiviteter. 

Barn och ungdomar som involveras i beslut som rör deras idrottsverksamhet utvecklar en starkare inre motivation och stannar därför kvar längre. 

Det ska vara naturligt att föra fram sina synpunkter och önskemål inom konståkningen och känna sig lyssnade på.

Innehåll:

Barnkonventionen – Idrottens Himmel och Helvete

Vi tänkte kika lite på hur Barnkonventionen kan fungera i praktiken.
Konventionen är lag sedan 2020 och vi behöver alla hjälpas åt för att jobba in dess syfte i vardagen.
Till barn definieras alla människor upp till 18 år.

Fyra grundprinciper:
- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet.
- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Konståkningen är till för er och ni ska därför kunna påverka i positiv riktning!

Diskussionsfrågor:​

• Hur är det i er förening, kan ni relatera till filmklippen, jobbar er förening
med ämnet?
• Vad kan det betyda att alla har samma rättigheter, hur rimmar det med att
alla är individer med olika förutsättningar?
• Pratar ni om hur träningen ska vara för att vara rolig?
• Hur kan du själv påverka dina mål och få hjälp att fokusera dessa?
• Hur skulle du vilja påverka ditt eget träningsupplägg?
• Känner du dig lyssnad på när du berättar om hur du känner?
• Känner du dig delaktig i beslut som rör ditt konståkningsutövande?
• Fundera på den viktigaste förbättringen du skulle önska

Anteckningar från Åkarådet del 2:

Efter första filmklippet berättar en deltagare att de har haft träffar i klubben angående barnkonventionen, med diskussionsledare från SISU. Nu känner vi att vi behandlar varandra bättre. Före dessa träffar kunde åkare prata
bakom ryggen på varandra och kommentera tex vikt.

Ett annat exempel från åkarna är att de haft lektioner i kostlära och hur man bygger muskler. Att ha träffar utanför isen är bra komplement och hjälper en att förstå helheten bättre.
Åkarna tycker ändå att det är svårt att helt bortse från utseende i bedömningssporter, där en del i bedömningen är utseende. Och det förekommer säkert elaka kommentarer både från tränare och åkare i
konståkningen men man märker det inte om man inte själv är drabbad.

Samma rättigheter betyder inte att alla vill samma sak eller mår bra av samma bemötande, så det måste finnas plats för olikheter och då ska tränare kunna agera så som det bäst passar varje åkare.

I singel är det lätt att sätta egna mål och det borde vara lätt för tränare att hjälpa varje åkare med det den vill och behöver ha hjälp med. Borde vara lätt för alla tränare.

För lag behöver man prata om lagets mål, det är helt nödvändigt för junior och senior att man har samma mål.
Men hur varje åkare ska nå det gemensamma målet kan vara olika och det kan därför också vara viktigt att prata om individuella planer mot målet, som komplement till en gemensam plan.

Våra deltagare är inne på att alla träningar inte är lika roliga. Då blir det bättre stämning om man avslutar tråkiga övningar med lite lek, för alla åldrar. Även seniorer som satsar stenhårt och gillar disciplinerad träning
tycker det är kul att leka på isen 😊😊

Ett filmklipp visar hur aktiva har skrivit ner och presenterar sina förväntningar på tränare. Våra deltagare pratar om att det verkar vara en bra idé och en av tjejerna som jobbar lite som tränare skulle uppskatta
Vi för kontinuerlig dialog med våra tränare, något som blir lättare när man blir några år äldre. Vi förstår att det inte är lika lätt för de yngre och vi kommer ihåg när vi inte vågade säga till om det var något vi inte tyckte om.
Det bästa jag själv kan göra är att vara en bra förebild, så jag försöker alltid tänka på hur jag själv agerar

Tack ni som var med.

Idrottens himmel och helvete-barnkonventionen
(länk till UR play)

 

Åkarråd 2020/2021 This is a mailto link

Uppdaterad: 07 MAR 2021 19:55
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Göteborgs Konståkningsförbund
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266145
E-post: info@skategoteborg.c...

Se all info