Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte den 29 september 2020

15 SEP 2020 21:08
Varmt välkomna till BDKFs årsmöte den 29 september 2020 kl 19.00 i Rimnershallen, Sammanträdesrum 1, Rimnersgatan 13, 451 52 Uddevalla
 • Skapad: 15 SEP 2020 21:08

På grund av COVID-19 situationen är vi tvungna att begränsa antal personer som närvarar och hälsar följande personer välkomna: Två representanter/ombud per medlemsförening, valberedningen, BDKFs styrelsemedlemmar och nominerade kandidater. Den som önskar kaffe mm ombedes ta med egen förtäring då vi har valt att avstå från fikahantering på grund av COVID-19.

Stadgar

Fullmakt

Dagordning för Bohuslän-Dals Konståkningsförbunds Årsmöte den 29/9 2020

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som Svenska Konståkningsförbundets styrelse har upprättat för SDF,
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av protokollsekreterare.
 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
 6. Val av rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.
 8. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut). Balansrapport 2019-2020
 10. Revisorernas berättelser.
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 12. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 13. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 14. Fastställande av årsavgift för föreningarna till Bohuslän-Dals Konståkningsförbund för kommande verksamhetsår.
 15. Val av SDF-ordförande, tillika SDF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
 16. Val av 6 styrelseledamöter för en tid av två år var av halva antalet väljs vid udda årtal och halva antalet väljs vid jämna årtal.
 17. Val av högst 2 stycken suppleanter för en tid av 1 år.
 18. Beslut om att på ett år utse revisor  med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 19. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år
 20. Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

Årsmötes handlingar

Fullmakt.docx

Dagordning årsmöte 29-09-2020.pdf

Röstlängd 2018-2020.pdf

BDKF verksamhetsberättelse 2019-2020.pdf

Balansrapport 2019-2020.pdf

Resultatrapport 2019-2020.pdf

Revisionsberättelse BDKF2019_2020.pdf

Verksamhetsinriktning BDKF 2020-2021.pdf

Ekonomisk plan för 2020-2021.pdf

Valberedningens förslag.pdf

Stadgar BDKF.pdf

Skribent: Alexandra Von Essen
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Bohuslän-Dalslands Konståkningsförbund
c/o Alexandra von Essen, Idrottsgatan 26
462 36 Vänersborg

Kontakt:
Tel: +46707321442
E-post: bohuslandalskf@gmail...

Se all info