Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Göteborgs Konståkningsförbund

Kallelse till Göteborgs Konståkningsförbunds årsmöte

 

Datum och tid: Tisdag 21 juni 2022 kl. 18.30

Plats: Mötet genomförs digifysiskt, dvs. både på plats i Dalheimers hus och via Teams.

De officiella ombuden samt övriga intresserade ombeds vänligen att anmäla sitt deltagande till This is a mailto link för att underlätta planeringen.

Ur stadgarna :
3 Kap 3 § Röstberättigad förening får senast 3 veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 i stadgarna.

OBS! Se separat utskick från valberedningen

2 Kap 2 § Rätt att inge förslag till ärenden att behandla tillkommer GKF tillhörande röstberättigad förening. Ärenden ska vara GKF tillhanda senast 4 veckor före mötet.

2 Kap 3 § Föreningen får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

2 Kap 4 § Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.


Fullmakt

Fullmakt med rösträtt beviljas för: _____________________________________

Förening: ___________________________________________________________

Underskrift: ____________________________ Tel.nr: ________________________

Ombud 2: ___________________________________________________________

Fullmakten mejlas (skanna eller ta en bild) senast den 20 juni till

This is a mailto link

Välkomna!
Styrelsen för Göteborgs Konståkningsförbund.

Här hittar du inbjudan i PDF form att ladda ner

Här hittar du Verksamhetsberättelsen 21-22 samt Verksamhetsplan 22-23 i PDF form att ladda ner 

Postadress:
Göteborgs Konståkningsförbund
Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266145
E-post: info@skategoteborg.c...

Se all info