Hoppa till sidans innehåll

Göteborgs Konståkningsförbund

Kallelse till Göteborgs Konståkningsförbunds årsmöte

 

Datum och tid: Tisdag 21 juni 2022 kl. 18.30

Plats: Mötet genomförs digifysiskt, dvs. både på plats i Dalheimers hus och via Teams.

De officiella ombuden samt övriga intresserade ombeds vänligen att anmäla sitt deltagande till This is a mailto link för att underlätta planeringen.

Ur stadgarna :
3 Kap 3 § Röstberättigad förening får senast 3 veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 i stadgarna.

OBS! Se separat utskick från valberedningen

2 Kap 2 § Rätt att inge förslag till ärenden att behandla tillkommer GKF tillhörande röstberättigad förening. Ärenden ska vara GKF tillhanda senast 4 veckor före mötet.

2 Kap 3 § Föreningen får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

2 Kap 4 § Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.


Fullmakt

Fullmakt med rösträtt beviljas för: _____________________________________

Förening: ___________________________________________________________

Underskrift: ____________________________ Tel.nr: ________________________

Ombud 2: ___________________________________________________________

Fullmakten mejlas (skanna eller ta en bild) senast den 20 juni till

This is a mailto link

Välkomna!
Styrelsen för Göteborgs Konståkningsförbund.

Här hittar du inbjudan i PDF form att ladda ner

Här hittar du Verksamhetsberättelsen 21-22 samt Verksamhetsplan 22-23 i PDF form att ladda ner 

Nyheter från GKF

2022-04-21
Dagen är inställd pga för låg anmälansgrad. Vi återkommer med nytt datum i höst.
 
2022-04-26
Den 21 Juni kl18.30 håller GKF Årsmötet i Dalheimers Hus. Mötet kommer att vara ett hybrid möte med möjlighet att delta både fysikst eller digitalt. Mer info och kallelsen kommer inom kort.
 
2022-03-31
Fullt upp med tävlingar i Mars. Med bland annat Synkro SM, Singel VM och JVM i Synkro.
 
2022-03-14
Jag sitter på flyget. Nedanför mig ser de kinesiska bergstopparna ut som små farthinder. Det är svårt att ta in, och då menar jag inte bara hur världen ser ut 7000 meter upp i luften , utan hela upplevelsen som jag precis varit med om.

Postadress:
Göteborgs Konståkningsförbund
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317266145
E-post: info@skategoteborg.c...

Se all info