Hoppa till sidans innehåll

Föreningsövergång


Huvudregeln är att en åkare som under helt tävlingsår (sammanhängande 12 månader, 1 juli-30 juni) vid minst ett tillfälle tävlat för en förening i en gren, i princip är bunden till den föreningen under kommande tävlingsår i samma gren. Den som under helt tävlingsår inte deltagit i tävling och därmed inte representerat en förening i en gren, får fritt välja förening att fortsättningsvis representera i samma gren. I synkroniserad konståkning kan dock åkare representera fler än en förening, men får under en säsong inte tävla för mer än en förening i samma åldersklass. För fullständig information hänvisas till §107 i förbundets Tävlings- och uppvisningsregler.
 
Observera att formulär för övergångar ska fyllas i elektroniskt. Endast signaturen ska vara handskrivem. Formulären kan med fördel scannas in i PDF till This is a mailto link. Bild-/fotoformat accepteras inte.

Föreningsövergång sker enligt följande:

Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling och fyller 12 år före 1 juli

Ordinarie föreningsbyte ska göras under perioden 1 maj till 31 augusti 

Blanketten "Föreningsbyte – Typ A" ska användas.

Anmälan om föreningsbyte ska göras till Svenska Konståkningsförbundet.
Registreringsavgiften är 400 kr och betalas mot faktura.
Åkaren får representera den nya föreningen från 1 september, förutsatt att avgiften betalats.
Övergångsblanketten mailas till This is a mailto link

Försenat föreningsbyte kan göras 1 september till 30 november till förhöjd avgift

Blanketten "Föreningsbyte – Typ B" ska användas

Anmälan om föreningsbyte ska göras till Svenska Konståkningsförbundet.
Registreringsavgiften är 700 kr och betalas mot faktura.
Åkaren får representera den nya föreningen från 1 januari, förutsatt att avgiften betalats.

Maximalt 2 föreningsbyten per säsong och åkaren får representera högst 2 föreningar i tävling under en säsong.
Övergångsblanketten mailas till This is a mailto link

Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling, men INTE fyller 12 år före 1 juli

Blanketten  "Föreningsbyte – Typ C" ska användas

Föreningsbyte kan göras under hela året.
Anmälan om föreningsbyte ska göras till Svenska Konståkningsförbundet.
Ingen registreringsavgift utgår.
Åkaren får representera den nya föreningen 30 dagar efter anmälan.
Maximalt 2 föreningsbyten per säsong och åkaren får representera högst 2 föreningar i tävling under en säsong.
Övergångsblanketten mailas till This is a mailto link

Åkare som endast tävlat i Stjärntävling, oavsett ålder

Blanketten  "Föreningsbyte – Typ D" ska användas.

Föreningsbyte kan göras under hela året.
Anmälan om föreningsbyte ska göras till det SDF som den nya föreningen tillhör.
Åkaren får representera den nya föreningen 14 dagar efter att anmälan inkommit till SDF.

Uppdaterad: 14 MAJ 2018 08:32

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link