Hoppa till sidans innehåll

Manualer IndTA2.0


MANUALER       

VERSION 
Inloggning och behörighet 2017 11 15
För tävlingsarrangörer 2018 08 27
Anmäla till tävling - singel 2017 11 15
Skapa lag och anmäla lag till tävling  2017 11 15
Planned Program Content (PPC) och musikfiler  2017 11 15
Skiljedomare test  2017 11 15

För support kring IndTA kontakta camilla.fredman@skatesweden,se För snabbare hjälp beskriv felet så detaljerat som möjligt och ta gärna skärmdumpar för att åskådliggöra vad som händer var.

Se även manualer för IdrottOnline

Nyhetsbrev Nr 7 IndTA med information om faktureringstjänst

Formulär för att ansluta till faktureringstjänst      Formuläret skickas ifyllt till  This is a mailto link

Manual Alektums backstage

Fortlöpande information om funktioner och kända fel i IndTA2,0

OBS! Internet Explorer och äldre versioner av Edge har inte full funktionalitet i IndTA. Webbläsarna Chrome och Firefox rekommenderas för full funktionalitet i IndTA. 

 Kontrollera alltid din anmälan i adminstrativt läge - antigen i vyn eller via export. Finns åkarna där har anmälan gått i genom. Kontrollera att åkarna är anmälda i rätt klass. Om inte kan detta redigeras via vyer så länge anmälan är öppen. 

 Ny medlem i föreningen som inte kommer upp i IndTA? Lägg in medlemmen i ert medlemsregister i IdrottOnline! IndTA synkar mot IdrottOnline var 30:e minut.

28 maj 2019: IndTA släcks ned ca kl 10 och några timmar framåt pga omstart av servrar.

 18 november 2019: Problem med att ladda upp musikfiler. Felsökning pågår.

5 november 2019: Två element saknas i PPC-listan synkro. Är felanmält. Anmälda lag till synkrokval 1 får information via mail när elementlistan är komplett så PPC kan uppdateras i IndTA. Åtgärdat 14 november.

1 oktober 2019: Om betalfunktionen används för autofakturering av avgifter så måste reserver/åkare som inte kommit med i tävlingen tas bort från IndTA innan fakturorna går i väg. Om reserv får plats i tävlingen måste anmälande förening anmäla på nytt. Arrangören kan också anmäla, men då går fakturan till arrangören som kan vidarebefodra till anmälande förening. Det bästa alternativet kan vara att välja ett fakturadatum efter tävlingens slut. Då kan arrangören under direkt efter tävlingen ta bort alla reserver som verkligen inte fick plats på tävlingen innan fakturorna skickas. e åkare som ska ha tillbaka halv avgift kan krediteras. Vid inställd tävling ska beställningen av faktureringen klickas ur på tävlingen för att stoppa utskick av fakturor.

14 augusti 2018: Problem med att välja tävlingskategori när tävling skapas med Edge/IE. Använd Chrome eller Firefox.

13 augusti 2018: Problem att anmäla med Edge/IE. Använd Chrome eller Firefox vid anmälan till tävling

20 juni 2019: Funktioner för ytterligare tillval produktionssatt. Kan användas för att inhämta uppgufter m t.ex. transportbehov, måltidsbeställningar. allergier etc. Har ej funktionalitet för lag, dvs synkro och pr, än. Manual för tillval kommer att tas fram till säsongen 2019-2020.

15 juni: Funktion för betallösning produktionssatt. Se separat Nyhetsbrev IndTA för detaljerad information.

1 november 2017: Bekräftelsemailet vid anmälan har tagit bort. Dels förbereds systemet för betalfunktion och anpassade bekräftelser och dels skapade det oro när bekräftelsemail försvann, vilket ofta hänt vid anmälan av flera åkare vid samma tillfälle. Som bekräftelse på att anmälan gått i genom kan anmälande förening antingen gå in via vyer och söka upp tävlingen alternativt gå in vi exporter och söka upp tävlingen samt få ut lista i excel över anmälda åkare från föreningen.

15 september: Kvarstår vissa problem i koppling mellan Pensum och IndTA. Ett antal licenser kommer inte in i IndTA. Felsökning pågår. För åkare som ska anmälas till tävling och vars licenser inte syns i IndTA krävs utdrag ur Penusm register och bevis på erlagd licensavgift för verifiering av licensinnehav. Dessa uppgifter skickas till respektive arrangör och gäller alltså endast för åkare vars licenuppgifter inte medföljer till IndTA. Observera att licens ska vara betald för säsongen 2017/2018 för att vara giltig.

Licenser från 1 september 2017: Från 1 september har konståkningen nytt licensår. Dessvärre har kopplingen mellan Pensum och IndTA tappats. Konsekvensen är att inga licenser syns i IndTA. Felsökning pågår. Rapporterat 5 sept 2017. Rättat 11 september

Tävlingsavgifter (40-kronan, 10-kronan etc): IndTA2,0 saknar stöd för avgiftsrapporteringen av 40-kronan, 10-kronan etc som arrangörer ska erlägga efter genomförd tävling. Svenska Konståkningsförbundet fakturerar tills vidare varje arrangör på tävlingsavgiften. Avgiften ska erläggas på de deltagare som genererat hel anmälningsavgift hos arrangören.Till grund för antalet deltagare ligger för A- och klubbtävlingar resultatet och för stjärntävlingar anmälda deltagare. Därför är det viktigt att stjärntävlingsarrangörer städar bland anmälningarna i IndTA senast under månadagen efter genomförd tävling så att endast de deltagare som genrererat hel avgift ligger kvar.

8 maj 2017: Bugg i anmälningssidan. Går inte att välja klass och inte att skicka in anmälan. Under bearbetning.

Inloggning IndTA2.0

Till IndTA2.0 krävs ett nytt lösenord. Det lösenord som användes till "gamla" IndTA (=lösenord till IdrottOnline) fungerar inte till IndTA2.0. Följ manualen för Inloggning och behörighet. Obs! Kontrollera att du korrekt e-postadress registrerad på dig i medlemsresgitret i IdrottOnline. Kontroller behörigeter i (Roller och rollegenskaper) i Idrottonline.

Om du har korrekta roller och rollegenskaper i IdrottOnline, men ändå inte får upp "Administration" i IndTA2.0 måste en ändring göras i medlemsregistret på dig som sparas ned (gärna roll eller rollegenskap). Ändra därefter tillbaka och spara igen. Vänta 15 minuter så kommer IndTA2.0 hitta dina roller och rollegenskaper. Det kan hända att du behöver förnya din inloggning i IndTA2.0.

Alla förenings- och personuppgifter hämtas från IdrottOnline (IOL). Om person inte går att få fram kontrollera att personen är korrekt registrerad i IndTA. Om person är korrekt registrerad i IOL, men ändå inte går att få fram i IndTA måste följande åtgärd göras för att aktivera uppgifterna på presonen: Sök upp personen i IOL och gör en ändring (t.ex. lägg till eller ta bort en roll) och spara ändringen. Gå in på personens uppgifter i IOL igen och ändra tillbaka samt spara. Då aktiveras uppgifterna igen. Vänta ca 30 minuter och därefter ska det gå att söka fram personen i IndTA,

Onsdag 8 februari: Skiljedomare på tester kan inte redigera test i IndTA pga att en behörighetskoppling tappats i samband med andra åtgärder. Förslag på tillfällig hantering under problemtiden: Arrangörer av tester sammanställer tillsammans med skiljedomarna alla godkända tester i en excelfil för tydlig och enkel översikt att arbeta från. Skiljedomaren registrerar testerna med översikten som underlag när felet är åtgärdat. Rättning sker under fredag 10 februari.

Måndag 30 januari och framåt: Hämtning av funktionärsroller från IndTA uppdateras. Hämtning kommer endast ske av rollerna "Domare", "TC", "TS" och "DVO" framöver. Det är ett ganska stort arbete som tar ett tag. Under denna period kommer det vara problem med att lägga in funktionärer i IndTA. Meddelande kommer här när arbetet är klart och funktionen i gång igen.

Måndag 21 november: Pga av produktionssättning är IndTA nedsläckt några timmar måndag 21 november från ca 10. 00.Klart 21 nov kl 15 Efter uppdateringen kan inloggningsrutan vara låst. Prova ctrl+f6 eller f7.

14 november: Flera anmäler problem med att ladda upp musikfiler. Problemen beror troligen på lite långsammare internet. Uppladdning av filer måste ske i miljö med lite snabbare internet.

26 oktober: Efter integrationen med IndTA2.0 har Pensum fått problem i sitt licenssystem, vilket gör att felaktig data om licenser importeras till IndTA. Rättat 3 november

5 oktober: IndTA importerar nu betalda licenser från Pensum en gång per dygn. För att licens ska läsas in krävs att fullständigt personnummer är registrerat på åkaren i medlemsregistret i IdrottOnline. Säkerställ att fullständigt personnummer är registrerat på åkaren i IdrottOnline innan licens löses hos Pensum för att möjliggöra att licens följer med åkaren vid anmälan till tävling. Flera åkare saknar fullständigt personnummer vilket genererar felrapporter vid import.

 Bugg licenser: Vid anmälan till tävling fås varningstext om att åkaren saknar licens även om licens är iimportaerad. Kontrollera genom att exportera anmälningsfilen om licens finns eller inte. I anmälningsfilen syns licensen. Rättat 17 oktober

Bugg 2 licenser: Finns även fall där licenser inte syns någonstans i IndTA trots att licens är betald och att åkaren är registrerad i IO med fullständigt personummer. Rättat 17 oktober

Bugg registrering av tester: Skiljedomare som ska registrera test kan inte söka upp åkaren på personnummer. Rättat 17 oktober

 

Uppdaterad: 01 OKT 2018 20:21

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link