Hoppa till sidans innehåll

Här hittar du Startkit


– kom igång och jobba med Jämlik Ishall och dess intentioner

 

1.      Inventera föreningens behov av utveckling; verksamhet och ishall.

 

Se över vilka behov och vilket intresse som finns bland ledare och tränare för att utveckla verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Låt det inbegripa förstärkning av tränarutbildningar och en inventering av hur ishallen är konstruerad idag. Finns det möjlighet och intresse av att utveckla nya hjälpmedel i ishallen; t ex hoppselar, speglar, ny musikanläggning? Behövs inköp av kälkar för verksamhet med fysiskt funktionsnedsatta? Behöver hallen kompletteras med annat för ändamålet; ramper, ny sarg etc? Försöka att titta utifrån ett perspektiv som gynnar såväl en bredare verksamhet riktad mot nya målgrupper (funktionshindrade) men även den ordinarie, befintliga, verksamheten.

 

Kontakta gärna företrädare för Svenska Konståkningsförbundets projekt Jämlik Ishall och ta en dialog om hur man kan ta frågan vidare. Läs mer på hemsidan www.skatesweden.se

 

  1. 2.      Inventera kommunens intresse

Kontakta kommunen och se om det finns möjlighet att var delaktig i en utveckling som gynnar en bredd och inbegriper barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Är man beredd att investera i en hoppsele t e x? Förekom gärna med att först ta in offerter. Om kommunen är intresserad men inte fullt ut kan ta investeringen själv, berätta om möjligheter med att söka medel också från annat håll; Allmänna Arvsfonden, RF/Idrottslyftet, SISU ETC.

För verksamhetsutveckling kan medel också sökas från Svenska Konståkningsförbundets projekt Jämlik Ishall. Märk att dessa medel skall ses som en komplettering till vad kommunen kan bidra med.

 

  1. 3.      Inventera samarbetspartners

Ta kontakt med möjliga samarbetspartners i kommunen; handikappidrottsföreningar, särskolor och kanske företag som riktar sig mot målgrupper (Samhall, hjälpmedelsinstitut, etc). En ansökan om ekonomiskt stöd blir avsevärt starkare tillsammans med samarbetspartners

 

  1. 4.      Idrottslyftet

Ni som förening kan ansöka om Idrottslyftsmedel för att starta- och bedriva verksamheten "Jämlik Ishall". Har ni frågor om hur ni går tillväga så kan ni ta kontakt med Svenska Konståkningsförbundets kansli på antingen mail This is a mailto link eller via telefon +468 699 60 00.

 

  1. 5.      Goda exempel

Ta gärna kontakt med de föreningar och kommuner som redan har kommit igång med utvecklad verksamhet. En sådan kontakt ger inspiration och ger upphov till nya idéer. Här följer kontaktuppgifter till föreningar/kommuner som du kan ha nytta av:

Borås KK.

Kontaktperson; Jacob Landegren, Ordförande                                                                                                   

Mail jacob.l@ndegren                                                                                                                                               Tel: 073 – 526 09 90


 KK Trollhättan- Vänersborg

Kontaktperson: Maria Johansson, Ordförande                                                         Mail This is a mailto link                                                                                                                   Tel: 070 – 35 62 549


 Älta IF

Kontaktperson: Marie Olsson, Chefstränare                                                                                                         

This is a mailto link                                                                                        


 Nynäshamn

Kontaktperson: Monika Lundstedt, Nynäshamn Kommun och

Alexandra Hoffman.                                      

Mail: This is a mailto link This is a mailto link                                                      

Tel: 08 - 520 68 159


 6.      Läs mer

Följ utvecklingen av projektet Jämlik Ishall på hemsidan www.skatesweden.se och tveka inte har höra av dig till Svenska Konståkningsförbundet och dess projektledare:

 Per Adler                                                                                                                  

 This is a mailto link                                                                                

070 – 578 79 35 alt

08 – 699 60 00

Uppdaterad: 2017-09-12 16:19
Skribent: Per Adler


 rådochstöd_svkonstakning_150px


 


SKF_Index_Webshop

SKF_Index_Utbildning
                                                

 

Sponsorer

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
Fax: 08-6996429
E-post: This is a mailto link