Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2018


Huvudsyftet med Idrottslyftet 2018 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Under våren 2016 gjordes en stor kartläggning som ligger till grund för hur vi har valt att fördela Idrottslyftsmedlen 2017–2019. En del i kartläggningen var den digitala enkät som skickades ut till alla medlemmar som fick tycka till om verksamheten lokalt, regionalt och centralt. Resultatet från enkäten resulterade i de nedan nämnda kategorierna som det går att ansöka om medel från.

Alla pengar som beviljas måste användas före den 31 december 2018, vilket man måste ha i åtanke när ett projekt söks.

PROJEKTANSÖKNINGAR
Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler).

 

SÖKBARA FÖRENINGSPROJEKT SOM GENOMFÖRS UNDER 2018:


Värdegrundsarbete i föreningen
Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet oavsett vilken roll man har. Genom Idrottslyftet vill vi uppmuntra föreningar att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ta processledarhjälp för att implementera Uppförandekoden i föreningens verksamhet. Exempelvis genom att bjuda in till tematräffar där aktiva/tränare/tekniska funktionärer/styrelseledamöter/ föräldrar arbetar med värdegrundsfrågor.

Ni kan bland annat använda er av Svenska Konståkningsförbundets diskussionskort i detta arbete. Diskussionskorten skickades ut till alla föreningar och SISU-distrikt under december månad 2017.

Maxbelopp att ansöka om är 5 000 kr.Utbildningsbidrag
Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att utbildningen är betald i tid enligt förfallodatum på fakturan samt att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler). Bidraget söks senast 30 dagar efter genomförd utbildning.

Följande utbildningar är bidragsberättigade:

  • Centrala Instruktörs- och Arrangörutbildningar samt Convention beviljas bidrag med 50 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att instruktörsutbildningar från Steg 3A och uppåt är centrala kurser. Grundkursen, Steg 1A+B och 2A+B är lokala/regionala utbildningar som arrangeras av våra elva distrikt.

  • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Tekniska Funktionärer (Domare/TS/TC/DVO) beviljas bidrag med 75 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter.

  • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Synkro-/Par-/Isdansinstruktörer beviljas bidrag med 75 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att detta inte gäller Grundkursen som är gemensam för alla discipliner.

Inga övriga utbildningsbidrag utgår.

 

Ansökningsperiod:
2018-01-15 - 2018-12-09.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE:
Ansökan om Idrottslyftsmedel sker via IdrottOnline och Idrottslyftsapplikationen som man kommer åt i inloggat läge på er IdrottOnline-hemsida.

FRÅGOR:
För frågor, vänligen kontakta This is a mailto link.

Uppdaterad: 19 MAR 2018 10:07

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
Fax: 08-6996429
E-post: This is a mailto link