Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2018


Huvudsyftet med Idrottslyftet 2018 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Under våren 2016 gjordes en stor kartläggning som ligger till grund för hur vi har valt att fördela Idrottslyftsmedlen 2017–2019. En del i kartläggningen var den digitala enkät som skickades ut till alla medlemmar som fick tycka till om verksamheten lokalt, regionalt och centralt. Resultatet från enkäten resulterade i de nedan nämnda kategorierna som det går att ansöka om medel från.

Alla pengar som beviljas måste användas före den 31 december 2018, vilket man måste ha i åtanke när ett projekt söks.

PROJEKTANSÖKNINGAR
Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler).

Det är Svenska Konståkningsförbundets Utvecklingskommittén som beslutar om medlen beviljas eller inte.

SÖKBARA FÖRENINGSPROJEKT SOM GENOMFÖRS UNDER 2018:

Bredda verksamheten
Tänk nytt! Finns det någon typ av verksamhet som ni inte bedriver idag och som era nuvarande medlemmar skulle uppskatta eller som till och med skulle locka till sig nya aktiva? Det kan också vara verksamhet som ni redan bedriver men som behöver lite extra satsning.

Förslag:
- Träningsgrupp för pojkar.
- Verksamhet för äldre nybörjare (12–25 år).
- Satsning på fler discipliner (synkro, paråkning, isdans, solodans).
- Prova-på-verksamhet inom synkro/par/isdans eller dyl.
- Verksamhet med inriktning på barn/ungdomar med funktionsnedsättningar.
- Show- eller motionsgrupper.

Maxbelopp att ansöka om är 5 000 kr.

Samarbetsprojekt
Samarbeten kan ske i stor eller liten skala, med en annan konståkningsförening, med skolan, med en annan idrottsförening eller någon helt annan samarbetspart. Ett bra exempel på ett kreativt samarbete är det mellan konståkningen och ishockeyn i Skärgårdens Sportklubb, mer om detta samarbete kan ni läsa om här >>>

Maxbelopp att ansöka om är 10 000 kr.

Värdegrundsarbete i föreningen
Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet oavsett vilken roll man har. Genom Idrottslyftet vill vi uppmuntra föreningar att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ta processledarhjälp för att implementera Uppförandekoden i föreningens verksamhet. Exempelvis genom att bjuda in till tematräffar där aktiva/tränare/tekniska funktionärer/styrelseledamöter/ föräldrar arbetar med värdegrundsfrågor.

Ni kan bland annat använda er av Svenska Konståkningsförbundets diskussionskort i detta arbete. Diskussionskorten skickades ut till alla föreningar och SISU-distrikt under december månad 2017.

Maxbelopp att ansöka om är 5 000 kr.

Övrigt
Ifall er förening har ett intressant projekt eller satsning som ni skulle vilja ha stöd för via Idrottslyftet, men som kanske inte passar in på de kategorierna ovan, så går det självklart bra att skicka in en ansökan för att få den prövad.

Föreningar som under säsongen 2017–2018 genomför projekt inom ramen för Jämlik Ishall har möjlighet att ansöka om 5 000 kr för att bibehålla/utveckla den redan påbörjade satsningen.

Ansökningsperioder:

 • Period 1 (2018-01-15 - 2018-02-18)
  Ni kan ansöka om Idrottslyftsmedel för satsningar som pågår under vår, sommar och/eller hösten 2018.

 • Period 2 (2018-04-09 - 2018-05-13) *
  Ni kan ansöka om Idrottslyftsmedel för satsningar som pågår under sommar och/eller hösten 2018.

 • Period 3 (2018-08-20 - 2018-09-09) *
  Ni kan ansöka om Idrottslyftsmedel för satsningar som pågår under hösten 2018.

* Öppnandet av period två och tre sker dock endast om det finns medel kvar från föregående ansökningsperiod.

UTBILDNINGSBIDRAG
Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att utbildningen är betald i tid enligt förfallodatum på fakturan samt att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler). Bidraget söks senast 30 dagar efter genomförd utbildning.

Följande utbildningar är bidragsberättigade:

 • Centrala Instruktörs- och Arrangörutbildningar beviljas bidrag med 50 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att instruktörsutbildningar från Steg 3A och uppåt är centrala kurser. Grundkursen, Steg 1A+B och 2A+B är lokala/regionala utbildningar som arrangeras av våra elva distrikt.

 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Tekniska Funktionärer (Domare/TS/TC/DVO) beviljas bidrag med 75 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter.

 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Synkro-/Par-/Isdansinstruktörer beviljas bidrag med 75 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att detta inte gäller Grundkursen som är gemensam för alla discipliner.

Inga övriga utbildningsbidrag utgår.

Ansökningsperiod:
Utbildningsbidrag går att söka funder perioden 2018-01-15 - 2018-12-31.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE:
Ansökan om Idrottslyftsmedel sker via IdrottOnline och Idrottslyftsapplikationen som man kommer åt i inloggat läge på er IdrottOnline-hemsida.

FRÅGOR:
För frågor, vänligen kontakta Nicklas Brunlöf eller Caroline Andersson på förbundskansliet.

Uppdaterad: 19 MAR 2018 10:07


 SKF_Index_Webshop


SKF_Index_Utbildning
                                                

  Våra samarbetspartners

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
Fax: 08-6996429
E-post: This is a mailto link