Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2017


Huvudsyftet med Idrottslyftet 2017 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Under våren 2016 gjordes en stor kartläggning som ligger till grund för hur vi har valt att fördela Idrottslyftsmedlen 2017–2019. En del i kartläggningen var den digitala enkät som skickades ut till alla medlemmar som fick tycka till om verksamheten lokalt, regionalt och centralt. Resultatet från enkäten har resulterat i de föreningsprojekt som är sökbara från och med våren 2017 och som kan genomföras under 2017.

Alla pengar som beviljas måste användas före den 31 december 2017, vilket man måste ha i åtanke när ett projekt söks.

PROJEKTANSÖKNINGAR

Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler).

Det är Utvecklingskommittén som beslutar om medlen beviljas eller inte.

SÖKBARA FÖRENINGSPROJEKT SOM GENOMFÖRS UNDER 2017:

 • Värdegrundsarbete i föreningen

  Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet oavsett vilken roll man har. Genom Idrottslyftet vill vi uppmuntra föreningar att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ta processledarhjälp för att implementera Uppförandekoden i föreningens verksamhet. Exempelvis genom att bjuda in till tematräffar där aktiva/tränare/tekniska funktionärer/styrelseledamöter/ föräldrar arbetar med värdegrundsfrågor.

  Maxbelopp: 5 000 kr

 • Samarbetsprojekt
  Vi inspireras av Malmö KK som tillsammans med en gymnastikförening och en simhoppsförening startat upp samträning för att optimera resurser med sikte på att skapa ett hållbart utbildningsprogram för att utveckla motiverade, välutbildade, rörelseskolade, friska och allsidigt tränade idrottare. Samarbeten kan ske i stor eller liten skala, med en annan konståkningsförening, med skolan, med en annan idrottsförening eller någon helt annan samarbetspart.

  Maxbelopp: 10 000 kr

 • Bredda verksamheten

  Tänk nytt! Finns det någon typ av verksamhet som ni inte bedriver idag och som era nuvarande medlemmar skulle uppskatta eller som till och med skulle locka till sig nya aktiva? Det kan också vara verksamhet som ni redan bedriver men som behöver lite extra satsning.

  Förslag:
 • Träningsgrupp för pojkar

 • Träningsgrupp för äldre nybörjare (12-25år)

 • Paråkning/isdans/solodans/synkroniserad konståkning

  Maxbelopp: 5 000 kr

Självklart har alla föreningar som har intressanta projekt på gång möjlighet att skicka in ansökningar avseende andra områden.


Föreningar som under säsongen 2016–2017 genomför projekt inom ramen för Jämlik Ishall har möjlighet att ansöka om 5 000 kr för att bibehålla/utveckla den redan påbörjade satsningen.

UTBILDNINGSBIDRAG

Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att utbildningen är betald i tid enligt förfallodatum på fakturan samt att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler). Bidraget söks senast 30 dagar efter genomförd utbildning.

Följande utbildningar är bidragsberättigade:

 • Centrala Instruktörs- och Arrangörutbildningar beviljas bidrag med 50 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att instruktörsutbildningar från Steg 3A och uppåt är centrala kurser. Grundkursen, Steg 1A+B och 2A+B är lokala/regionala utbildningar som arrangeras av våra elva distrikt.
 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Tekniska Funktionärer (Domare/TS/TC/DVO) beviljas bidrag med 75 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter.
 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Synkro-/Par-/Isdansinstruktörer beviljas bidrag med 75 % av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att detta inte gäller Grundkursen som är gemensam för alla discipliner. För Steg 1 och 2 utbildningar för Synkro-/Par-/Isdansinstruktörer, vänligen  kontakta förbundskansliet.
 • Inga övriga utbildningsbidrag utgår.

ANSÖKAN

Sker via IdrottOnline och Idrottslyftsmodulen som man kommer åt i inloggat läge. Observera att ansökningar beviljas fortlöpande och att medlen för 2017 kan komma att ta slut.

En andra ansökningsperiod är nu öppen och stänger igen den 1:a december.

 

FRÅGOR

För frågor, vänligen kontakta Nicklas Brunlöf eller Caroline Andersson på förbundskansliet.

Uppdaterad: 2017-11-10 15:20


 


 


rådochstöd_svkonstakning_150px 


SKF_Index_Webshop

SKF_Index_Utbildning
                                                

 

Sponsorer

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
Fax: 08-6996429
E-post: This is a mailto link